This page contains a Flash digital edition of a book.
Opgegroeid in het digitale tijdperk zien ze extra hulp van online filmpjes en digitale professionals als een handige vervanging van de verouderde boekjes. Misschien voel je je meer aangesproken door de opvoedingsperikelen van Yonis en Naïma, die het lastig vinden een balans te vinden tussen de Nederlandse opvoedingscultuur en de Marok- kaanse. „Vader zijn is vet moeilijk‟, zo tweet de 23-jarige Kevin over het ouderschap. Hij en zijn vriendin vinden het maar lastig om naast hun druk- ke sociale leven zorg te dragen voor hun kindje. Kevin wordt gek van het constante gehuil van de kleine, en is dan ook dankbaar wanneer hij het digitale kennisplatform ontdekt. Alle hulp is welkom!


Twitter en Facebook zijn opgebouwd rondom deze verschillende personen die één gemene deler heb- ben: hun baby verzorgen. Op een interactieve manier maak je kennis met de personages, hun problemen en dagelijkse beslommeringen. Hoe ontwikkelen ze zich op opvoedingsgebied en wat leren ze van de MinuteMovies en Easy Do‟s? Social media wordt ingezet als interactief forum waar de personages en andere gebruikers onder- linge ervaringen uit kunnen wisselen en in discussie kunnen gaan. Op ieder moment van de dag en wereldwijd bereikbaar.


Niet alleen social media is geïnspireerd op inter- activiteit, de gehele internetsite wordt opgebouwd rondom de vragen en onduidelijkheden van ouders. “De website groeit naar gelang de vraag,” zo ver- klaart Grietje Miedema, “de problemen waar jonge ouders tegenaan lopen vormen de grondslag voor onze filmpjes. We vragen jou wat je wilt zien en leren.” Facebook speelt een belangrijke rol in dit proces. Via de Facebookpagina en via Twitter, kun je Babybalance eenvoudig benaderen met jouw vragen en onduidelijkheden. Aan de hand daarvan ontwikkelt het bedrijf MinuteMovies en EasyDo‟s die aansluiten bij jouw behoefte.


Het goede doel


Babybalance ondersteunt Stichting Vlinderkind, een organisatie die baby‟s met de aandoening Epider- molysis Bullosa (EB) steunt. Deze ziekte zorgt voor een flinterdun huidje bij kinderen die aanvoelt als de fragiele vleugel van een vlinder. Over EB is helaas weinig bekend. Stichting Vlinderkind krijgt ruimte op de website om voorlichting en informatie te geven. Daarnaast kun je bij het kopen van een filmpje een extra donatie doen voor Stichting Vlinderkind. Deze donatie gaat in zijn geheel en rechtstreeks naar de stichting.


Lancering Babybalance


Het nieuwe babyconcept wordt op 22 februari officieel gelanceerd tijdens de Negenmaanden- beurs in RAI te Amsterdam De Facebookpagina gaat 8 februari al live. De website wordt gepresen- teerd door middel van een thema dat tot de verbeel- ding spreekt: MinuteMovie „Poep en Plas‟. Poep is iets om stiekem over te giechelen, maar het is min- stens zo interessant voor nieuwbakken ouders. Door de poep en plas goed te observeren kun je veel aflezen over de gezondheid en het welzijn van je baby. De „Poep en Plas MinuteMovie‟ is vanaf de datum van lancering als beursaanbieding gratis te bekijken bij het bestellen van één van de EasyDo‟s.


Met deze ludieke actie opent de website een nieuw tijdperk; dat van de digitale ondersteuning in de eer- ste zes weken na de geboorte van je baby. Ieder persoon heeft de natuurlijke neiging en talent om te zorgen, of dat nu om een puppy, kitten of baby gaat. Iedereen heeft zorginstinct.


“Babybalance breng jouw talent tot bloei”.


www.babybalance.nl lancering 22 februari


www.facebook.com/


babybalance vanaf 8 februari


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56