This page contains a Flash digital edition of a book.
Buitenland


Emigranten en expats lopen vaak tegen bijzondere cultuurverschillen aan. Hoe verder je van de Hol- landse tulpenvelden verwijderd bent, des te meer verschillen in de cultuur rondom zwangerschap, bevallen en de eerste weken samen met je baby. In veel landen is de bevalling vooral een medische gebeurtenis, waarbij de taken van een consultatie- bureau worden waargenomen door het ziekenhuis. Thuis bevallen is al helemaal niet aan de orde. Ook in de eerste weken samen met je baby zet die medische toon door. De controles worden bijvoor- beeld vaak door een kinderarts gedaan. Een nog groter cultuurverschil is de kraamzorg, of eerder het gebrek eraan. In het buitenland bestaat kraam- zorg niet. Eenmaal thuis staat er dus geen kraam- verzorgster met beschuitjes met muisjes klaar, maar moet je alles op eigen kracht doen. Op die momenten is het fijn om een back-up te hebben. Babybalance legt op nuchtere, Hollandse manier uit wat de buitenlandse ziekenhuizen in twee dagen niet kunnen.


Babybalance is geen moeder of schoonmoeder die vaak alles beter weet. Het bedrijf gaat er van uit dat je prima begrijpt hoe je met je baby om moet gaan. Soms heb je alleen dat kleine steuntje in de rug nodig. Vertrouw op je eigen opvoedingskracht, voor bevestiging kun je altijd terugvallen op de expertise van professionals. Grietje Miedema en Monique Slaa bundelen jarenlange ervaring in binnen- en buitenlandse kraamzorg en passie voor kinderen in de informatieve website. “De interactieve website is een coach, het steuntje in de rug, de pilaar waar even tegenaan geleund kan worden, de vraagbaak waaruit geput kan worden. Maar ouders kunnen het heel goed zelf. Wij proberen vooral het informatie gat van de eerste zes weken op te vullen, zodat je makkelijker een balans tussen jou en je baby kunt creëren. Babybalance brengt jouw talent tot bloei.” In de Minute Movies en EasyDo‟s komt deze ach- terliggende gedachte duidelijk naar voren. Er is niet één goede manier om iets te doen, de handelingen worden juist vanuit meerdere invalshoeken belicht. Zo bepaal je zelf welke manier het beste bij jou en je kindje past.


Internet en downloaden


Uit het uitgebreide assortiment categorieën kies je zelf welke filmpjes je graag wil zien door ze te downloaden vanaf € 0,99 of met credits. Daarnaast wordt er een aantal pakketten aangeboden met een thematische grondslag, zoals het thema borstvoe- ding of troosten. De filmpjes worden automatisch


Emigreer Magazine


opgeslagen in jouw account, waar je ze zes maan- den lang op elk moment kunt raadplegen vanaf je computer, tablet of smartphone. De website wordt elke donderdag van de week uitgebreid met een nieuwe MinuteMovie en elke derde donderdag van de maand verschijnt er een nieuwe EasyDo‟s op de website. Ook is het mogelijk om het platform te vol- gen via social media als Facebook en Twitter. Een app voor iPhone en Android is inmiddels in ontwik- keling. Babybalance is, kortom, een 2.0 bron van inspiratie voor ouders en hun kinderen.


Nieuwe media


Het geboortekaartje van de nieuwe website bestaat uit innovatief en vernieuwend gebruik van nieuwe media. De rode draad die door de social media heen loopt is een verhaallijn rondom verschillende ouders die allemaal hun eigen kijk hebben op op- voeden. Zo heb je bijvoorbeeld Elise en Jack, een ambitieus jong stel met hun eerste kindje van drie weken oud. >>


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56