This page contains a Flash digital edition of a book.
Zelfstandige en emigreren


Door Sandra Graumans, Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken


Na het verhuizen naar België zou u nóg iets willen doen waar u altijd van droomde…. Een eigen zaak beginnen! Maar hoe gaat u dat aanpakken? Dit zal vast anders gaan dan in Nederland? De voorlichters van BBZ krijgen deze vraag regelmatig en helpen u daar graag mee.


Zelfstandigen in België


Een zelfstandige is iemand die beroepsactiviteiten uitoefent voor steeds wisselende opdrachtgevers en die niet gebonden is aan een arbeidscontract. Anders dan in Nederland kent men in België meer- dere sociale verzekeringsstelsels. Het stelsel van sociale verzekeringen voor zelfstandigen is gere- geld in “Het sociaal statuut der zelfstandigen”. Wie precies zelfstandigen zijn is vastgelegd in dit sociaal statuut. De beoordeling van de aard van uw arbeid gebeurt door de sociale verzekerings- fondsen, de hulpkas van het RSVZ of de belasting- administratie. Wanneer u een zelfstandige bent, bent u verzekerd voor:


- geneeskundige verzorging, uitkering bij een arbeidsongeval - gezinsbijslag - moederschapsverzekering - pensioen - faillissementverzekering


Zelfstandige in bijberoep


Een zelfstandige in bijberoep is iemand die naast zijn activiteiten als zelfstandige ook nog in loon- dienst is óf een uitkering/pensioen ontvangt. Als het inkomen uit zelfstandige werkzaamheden meer bedraagt dan € 12.597,43 per jaar geldt inschrijving in hoofdberoep. Een zelfstandige in bijberoep valt onder de sociale verzekeringen die verbonden zijn aan zijn hoofdberoep. Afhankelijk van de werk- zaamheden en de hoogte van het inkomen kunnen werkzaamheden die u naast uw werkzaamheden in loondienst verricht gekwalificeerd worden als werk- zaamheden in bijberoep.


Als u uw eigen onderneming echt gaat beginnen gaat u eerst langs bij een ondernemingsloket. Er zijn verschillende loketten in België. Voor een lijst met adressen kunt u contact opnemen met BBZ. Een ondernemingsloket kan u bijvoorbeeld helpen met het kiezen van een rechtsvorm, waar u terecht kan voor financiële steun, waar u uw vergunningen aan kan vragen enz. Daarnaast moet u zich aan- sluiten bij een sociaalverzekeringsfonds naar keuze. http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/ general/zichvestigen_fr.jsp


Als u als zelfstandige gaat beginnen komen er een hoop dingen op u af. Naast de financiële en boek- houdkundige aspecten moet u de sociale zekerheid ook zeker niet vergeten.


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56