This page contains a Flash digital edition of a book.
De echte emigratie gebeurt dus naar mijn gevoel in jezelf, doordat je mentaal een ander positie in- neemt, hetzelfde anders gaat zien en beleven, an- dere dingen belangrijk gaat vinden en andere din- gen gaat laten en doen. Verhuizen alleen is niet genoeg om een beter leven te hebben. Vaak denk ik terug aan de timmerman die 10 jaar geleden de bij ons de luiken kwam maken. Hij kwam elke ochtend stipt om 8 uur, had geen mobie- le telefoon of laptop bij zich, sloeg al mijn aangebo- den kopjes koffie af terwijl hij nauwlettend met klei- ne stukjes hout de luiken in het lid hing. Hij stopte elke dag om 12 uur voor de uitgebreide lunch thuis en werkte dan weer van 2 tot 7 uur ‟s avonds. In de avond speelde hij met z‟n kinderen, at met zijn ge- zin en ging hij op tijd naar bed. Hij bewoog lang- zaam, glimlachte en neuriede de hele dag, en er kwam heel veel uit zijn vingers. Soms als ik mezelf weer eens voorbij ren, denk ik aan hem.


Het roer om is een veel subtieler en wezenlijk krachtiger fenomeen dan vaak wordt gedacht. Het is volgens mij een stil bewust worden van wie je bent en wat er wel en niet toe doet. Het is een lange en intensieve tocht geweest, onze emigratie, maar wij kunnen nu na 10 jaar zeg- gen dat we eindelijk thuisgekomen zijn.


www.doussac.com


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56