This page contains a Flash digital edition of a book.
Dat was me de vorige keer, en dat was al weer meer dan een jaar geleden, helemaal niet opgeval- len. Ik vermoedde dat het kwam door de vele weken dat het huis leeg gestaan had, dus ik opende alle luiken en ramen en zag met het vrolijk binnenvallen- de licht ook ineens wat er achter en onder de meu- bels verscholen was geweest. Dit ging ik niet oplos- sen met een hamer, een zaag, een nijptang en een pot latex, dat was me wel duidelijk.


Alles wat je leest en ziet over en van mensen die een stap als deze maken is ook in ons geval waar gebleken. Binnen een paar weken werden we ge- confronteerd met instortende muren en daken, ge- broken leidingen, rampzalige lekkages, rottende balken, gedateerde en gevaarlijke elektrische be- dradingen, houtworm, verstopte septic tanks, onge- dierte op je zolder, schoorsteenvegers die je 1500 euro laten betalen voor een half uur werk, ramme- lende ramen, horden muizen in je keuken, etcetera. De eerste nacht in ons nieuwe huis vroor het 18 graden en we wisten nog niet hoe de houtkachels aan moesten, dus we werden klappertandend met de rijp op ons dekbed wakker. Waar waren we aan begonnen? Er was dus werk aan de winkel in ons nieuwe leven en dat pakten we beiden vol goede moed op. We stonden allebei ons mannetje, en als we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet hadden gevoeld, dan was het waarschijnlijk alle- maal op niets uitgedraaid.


Alles wat je leest en ziet over en van mensen die een stap als deze maken is ook in ons geval waar gebleken


Luud ging na drie weken weer voor enkele weken terug naar Nederland om geld te verdienen als trai- ner, en ik bedacht dat ik voordat de gasten zouden komen best kon doorgaan voor bouwvakker, dus ik ging samen met een paar vakmensen de boel reno- veren. Binnen no time, en dus nog tijdens alle ver- bouwingen, hadden we de eerste gasten en die vonden alles geweldig; de plek, de verzorging, en de training. En dat stelde ons gerust en stimuleerde ons om door te gaan. En zo verstreken de weken, maanden en eerste jaren. Echter, hoe mooi de droom ook was en hoe fantastisch al onze gasten het ook hadden, we maakten eigenlijk ongemerkt precies dezelfde fout als in Nederland, maar dan in een mooie omgeving met een heerlijk klimaat. We werden wederom een slaaf van onze behoefte om het beste er van te maken.


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56