This page contains a Flash digital edition of a book.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ €2


ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΘΕΤΟ 16 ΣΕΛΙ∆Ο ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ∆εκέµβριος 2011 1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ


ΜΑΪΜΟΥ∆ΕΣ ΣΕΛ.15


ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ


Πέρασαν οκτώ μήνες


Στο οκτάµηνο που είχαν να εκδοθούν οι «ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ» ,πολλά έγιναν στον Ωρωπό και στους γύρω πρώην δήµους. Στο τεύχος αυτό θα προσπαθήσουµε να απεικονίσουµε ορισµένα συµβάντα στον µεγάλο δήµο που λέγετε ΩΡΩΠΟΣ.


Αυτά που µας έκαναν µεγάλη εντύπωση ήταν το πρόβληµα µε τις χαβούζες των τοξικών αποβλήτων στο Συκάµινο, την ανυπαρξία συντονισµού και ελέγχου στο ΚΕΠ (τµήµα αλλοδαπών), η εγκατάλειψη του «κάµπου» µε τα πληµµυρικά φαινόµενα να δηµιουργούν εφιάλτες στους κατοίκους, η ανεξέλεγκτη ταχύτητα των διαρήξεων και η «νιρβάνα» των αρµοδίων σε θέµατα σκουπιδιών, αποχέτευσης και ύδρευσης. Αυτός ο βιολογικός καθαρισµός που ψηφίστηκε η χωροθέτηση του, άραγε από πού θα ξεκινά και που θα τελειώνει. Ενηµέρωση για αυτό το θέµα καµία απολύτως. Επίσης τους κατοίκους του Ωρωπού, «ουδείς» υπεύθυνος του δήµου έχει ενηµερώσει για το τεράστιο πρόβληµα του Ασωπού. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουµε και εµείς ώστε να πεισθούν οι δηµοτικοί άρχοντες του τόπου, πως κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί;


ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ


ΤΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ… ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ


Πολλές είναι οι βιοµηχανίες που ανεξέλεγκτα σκορπίζουν τον θάνατο σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι περισσότερες περιπτώσεις όµως είναι στην Στερεά Ελλάδα όπου εντάσσεται η Βοιωτία, η Εύβοια και η Βόρειο Ανατολική Αττική. Πως όµως έχουµε φτάσει µέχρι εδώ; Οι βασικοί υπαίτιοι είναι δύο : Από την µία οι βιοµηχανίες που πετάνε τα απόβλητά τους όπου να ναι και από την άλλη το κράτος που µε τους ελλιπείς ή µάλλον τους ανύπαρκτους ελέγχους, έχει επιτρέψει στον καθένα να κάνει ότι θέλει. Από την άλλη και η αδιαφορία των πολιτών είναι ένα µεγάλο πρόβληµα


Αδιάσειστα στοιχεία Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του


Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, η µόλυνση µε το εξασθενές χρώµιο, προέρχεται από την βιοµηχανική δραστηριότητα στην περιοχή του Ασωπού και κυρίως


από την επεξεργασία αλουµινίου. Τα βαρέα µέταλλα των τοξικών απο- βλήτων δηλητηριάζουν ολόκληρο το οικοσύστηµα. Έχουν επιµολυνθεί οι ρίζες των καλλιεργειών σε µία µεγάλη περιοχή και έχουν επηρεαστεί τόσο τα κτηνοτροφικά όσο και τα γεωργικά προϊόντα. Το τραγικό είναι ότι οι βιοµηχανίες


όχι µόνο µολύνουν συστηµατικά έχο- ντας πλήρη γνώση του εγκλήµατος που πραγµατοποιούν, αλλά προσπαθούν και µε διάφορα «κόλπα» να καλύψουν τα ίχνη τους. Αυτό που κάνουν είναι αρχικά να αποθηκεύουν τα τοξικά αυτά απόβλητα. Στην συνέχεια τα µεταφέρουν µε φορτηγά και τα δια- σκορπίζουν περιφερειακά στην πεδιάδα της Μεσσαπίας και στην Κωπαΐδα . Από την διαδικασία αυτή δεν εξαιρούνται ούτε τα ρέµατα. Μάλιστα οι βιοµη- χανίες παίζουν κρυφτό µε τα τοξικά απορρίµµατα, καθώς πολλές φορές τα καλύπτουν µε απλά απορρίµµατα


ώστε να µην κινούν υποψίες στους περαστικούς.


Συνένοχο το κράτος Το κράτος έχει µεγάλη ευθύνη για


όλο αυτό που συµβαίνει, καθώς εγκρίνει επανειληµµένως άδειες σε βιοµηχανίες που αποδεδειγµένα µολύνουν. Χαρα- κτηριστική περίπτωση είναι αυτή της βιοµηχανίας ΛΑΡΚΟ. Όπως αναφέρουν τα µέλη του Συλλόγου Περιβάλλοντος Μεσσαπίων, µεγάλες εκτάσεις είναι περιβαλλοντικά κατεστραµµένες και χωρίς ίχνος αποκατάστασης, από την ακατάσχετη εξορυκτική δραστη- ριότητα της εταιρίας. Λόγω αυτής έχουν δηµιουργηθεί ανοιχτοί κρατήρες µεγάλου βάθους. Σε αυτούς λιµνά- ζουν τα νερά της βροχής και κατόπιν «εµπλουτίζουν» µε βαρέα µέταλλα τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής µε τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα για την υγεία και το περιβάλλον.


ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ


Χορός εκατοµµυρίων στο πράσινο ταµείο της Μπιρµπίλη. Όπου ήθελε έδινε χρήµατα η τέως χωρίς να δίνει λογαριασµό σε κανένα. Ήθελε απλά να εξυπηρετήσει τους ηµέτε- ρους . ΕΜΕΙΣ ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΚΑ κο Παπακωνσταντίνου, να ανεβάσει στο site του ΥΠΕΚΑ, όλα τα κονδύλια που δόθηκαν από το πράσινο ταµείο. Εάν δεν το κάνει θα είναι υπόλογος και θα τον µηνύσουµε.


ΝΑΞΟΣ … ΠΝΙΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ Σε ταξίδι µας στην Νάξο, διαπιστώσαµε


βουνό σκουπιδιών σε ΧΑ∆Α που δυστυχώς ακόµη λειτουργεί. Προτείναµε λύση και… περιµένουµε.


Σίγουρα την φράση την έχετε δει και ξανακούσει πάµπολλες φορές. Όµως σήµερα στην συγκυρία της οικονοµικής καταστροφής του τόπου, να βλέπεις όρθια έλατα κατά µήκος βασικών οδικών αρτηριών της Αθήνας, σου προκαλεί όχι µόνο αγανά- κτηση, γιατί ανεξέλεγκτα πουλιούνται αυτά τα δένδρα, αλλά και θλίψη, την στιγµή που πολλοί συµπατριώτες µας ούτε θα δουν «χριστουγεννιά- τικο τραπέζι» και άλλοι συµπολίτες µας αγοράζουν ζωντανά δένδρα για να ικανοποιήσουν την κατάντια της «λαµογιάς» τους. Γιατί ένας σοβαρά σκεπτόµενος πολίτης ουδέποτε θα αγόραζε ένα τέτοιο δένδρο, εξυπη- ρετώντας «δήθεν» τις παραδόσεις.


Πάλι στο προσκήνιο η µεγάλη βιοµηχανία αλλαντικών και όχι µόνο, η CRETA FARM


Η βιοµηχανία αυτή µε τους χιλιάδες διαµαρτυρόµενους πολίτες, για την καταστροφή που έχει προξενήσει στο περιβάλλον της περιοχής Λατζιµά Ρεθύµνου, αλλά και στους ίδιους από την αφόρητη δυσοσµία µε τους εκατοντάδες τόνους επικίνδυνων αποβλήτων που αδειάζει ανενόχλητα, όπου βρει.


Προσπαθώντας να πείσουν οι ιδιοκτήτες της την «σάπια» κρατική µηχανή, ότι δεν ρυπαίνει η βιοµηχανία τους, εφευρίσκουν διάφορους τρόπους. Έτσι και τώρα έχουν βρει ένα «οµότιµο» καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Κρήτης και παράνοµα ∆/ντη εργαστη- ρίων τον κύριο Τσελέντη, που πάνω και κάτω από το τραπέζι , µέσω του «δήθεν» Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας


(ΕΛΚΕ) αντλεί από την βιοµηχανία και από εµάς τους ανήξερους πολίτες – σήµερα µε τέτοια κρίση – τεράστια ποσά για έρευνες που βέβαια… αποδεικνύουν ότι η βιοµηχανία δεν «ΡΥΠΑΙΝΕΙ», έχοντας στην ιδιοκτησία της ζωικό κεφάλαιο, που ισοδυναµεί µε ανθρώπινα απόβλητα πόλεως τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) κατοίκων, δηλαδή τον πληθυσµό ολόκληρης της Κρήτης. Έλεος !!!!


Εάν και τώρα δεν επέµβει δυναµικά η δικαι- οσύνη, ώστε να σταµατήσει αυτή η ανεξέλεγκτη πορεία της µονάδας αυτής, αλλά και τα τεράστια κονδύλια του ΕΛΚΕ προς διάφορους «καθηγητάδες» των ΑΕΙ που δεν δίνουν λογαριασµό σε κανένα, τότε θα έχουµε το δικαίωµα να πούµε ότι η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΟΣΕΙ ΣΟΒΑΡΑ. Στην σελίδα 20 παρατίθενται δύο έγγραφα του καθηγητή του ΕΜΠ Στέλιου Λιοδάκη, σχετικά µε το θέµα αυτό.


Η ΥΛΙΚΗ… ΖΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ


Πρόσφατη έρευνα του ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι η Υλίκη έχει καταντήσει βόθρος λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων και δυστυχώς οι «αρµόδιοι» σιωπούν. Το καλοκαίρι µάλιστα είχαν εκβρασθεί και ψόφια ψάρια και τότε πάλι οι… αρµόδιοι είπαν «άλλα αντί άλλων».


Πρέπει να γνωρίζουν οι αρµόδιοι και συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση της ΕΥ∆ΑΠ ότι


η Υλίκη αποτελεί το βασικό κορµό της ύδρευσης στην Αθήνα και τώρα µάλιστα που θα έχουµε λειψυδρία, ο Θεός ας βάλει το χεράκι του. Ολόκληρη η έρευνα στις σελίδες 7-11


Τα σκουπίδια στη θάλασσα 32 XΡΟΝΙΑ


ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΚ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΕ


#49 | ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆’


Η CRETA FARM… ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48