This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuwbouw 2012


Geusseltbad | Maastricht


Eén zwembad voor iedereen. Dat is kort gezegd het idee achter het nieuw te bouwen zwembadcomplex bij de Geusselt. Het nieuwe zogeheten Geusseltbad zal de bestaande verouderde zwembaden Dousberg, Heer en Vijverdal vervangen en naar verwachting medio 2012 klaar zijn. De bouwwerkzaamheden hiervoor zijn halverwege 2010 begonnen.


De gemeente wil met het nieuwe zwembad een laagdrempelige voorziening in de regio aanbieden die extra aanzet tot recreatief bewegen en sporten. Het bad richt zich op verschillende doelgroepen zoals verenigingen, sporters, families, recreanten, leszwemmers en zwemmers met een medische indicatie. Het comlex bestaat uit een


binnenzwembad van een wateroppervlak van circa 1.300 m2


voor wedstrijdbad, recreatiebad,


doelgroepenbad en zorgbad. Het buitenzwembad heeft een wateroppervlak van ruim 400 m2


voor


peuter-, kleuter- en recreatiebassin. Daarbij zit een ligweide van circa 7.000 m2


.


Grontmij | Marktplan kreeg de opdracht voor het bouwprocesmanagent. Via een Europese selectieprocedure is architectenbureau Koppert + Koenis geselecteerd. Daarna ontwikkelde het ontwerpwerpteam onder leiding van Grontmij | Marktplan een vooruitstrevend ontwerp. De duurzaamheidambitie is verankerd in alle onderdelen van het project. Dit komt tot uiting in CO2-neutraliteit en een EPC-reductie van meer dan 50%. Daarnaast is het ontwerp en de bouw zoveel mogelijk gebaseerd op de principes Cradle to Cradle, maakt men gebruik van zonne-energie


voor elektra en warmte en wordt grondwater gebruikt als watervoorziening en warmtebron. Door de maatregelen op het gebied van duurzame energie heeft het zwembad zelfs geen gasaansluiting nodig. Het resterende elektraverbruik wordt gekoppeld aan een windmolenproject waardoor het energieverbruik volledig duurzaam wordt. Dit resulteert in een hoge GreenCalc+ score. Het nieuwe zwembad in Maastricht is als eerste zwembad in Nederland aangewezen als pilotproject voor Breeam- certificering. De bouw is live te volgen via internet.


Investering: 22,5 miljoen Exploitatie: Gemeente Maastricht Gereed: Derde kwartaal 2012 Architect: Koppert + Koenis Architecten Projectmanagement: Grontmij/Marktplan


In Zwolle worden twee bestaande zwembaden vervangen voor nieuwe zwembaden op 3 verschillende locaties. De gemeente laat een hoofdbad bouwen voor de zwemliefhebbers van Zwolle en omgeving. Daarnaast worden op de campus van Hogeschool Windesheim 3 bassins gebouwd, waaronder een therapiebad, bedoeld voor het geven van onderwijs. Uiteraard zijn deze zwembaden ook beschikbaar voor anderen wanneer de Hogeschool niet alles in gebruik heeft. Tot slot wordt nog in de nieuwbouwwijk Stadshage een instructiebad gebouwd in opdracht van Akwaak. Hierbij wordt tevens gekeken naar combinatiemogelijkheden met buitenschoolse opvang.


Hoofdbad | Zwolle 8 ZWEMBADBRANCHE


Als eerste zal het Hoofdbad worden opgeleverd. Het nieuwe zwembad, dat op bedrijventerrein De Vrolijkheid in Zwolle gebouwd wordt, is vormgegeven in nauw overleg met betrokkenen.


In een stuurgroep met belanghebbenden is onder leiding van Synarchus gewerkt aan een gedragen Programma van Eisen. Duurzaamheid speelt in dit programma een belangrijke rol.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52