This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwbouw in crisistijd


Het zijn roerige tijden in de zwembadbranche. Veel gemeenten moeten bezuinigen en komen bij de zoektocht naar snelle besparingen al gauw uit bij het plaatselijke zwembad. ‘Grote stappen snel thuis’, denkt men dan. Maar zodra de eerste geruchten over een mogelijke sluiting naar buiten komen, komt de bevolking massaal in opstand. Nooit eerder werden -mede als gevolg van de nieuwe media- zoveel burgers betrokken bij het instand houden van het zwembad. En met succes, zo is gebleken bij diverse gemeenten. Het zwembad blijft behouden. Althans voorlopig. Maar gelukkig zien we ook ander ontwikkelingen. Er zijn ook gemeenten die tegen de bezuinigingsstroom in, juist inzetten op een nieuwe accommodatie. Veelal een multifunctionele accommodatie voorzien van de nieuwste technieken. De één nog duurzamer dan de ander. Wij hebben op de volgende pagina’s een aantal accommodaties beschreven die in 2012 worden opgeleverd. Stuk voor stuk nieuwe landmarks voor onze branche. In totaal is er in deze nieuwe accommodaties voor bijna € 170 miljoen geïnvesteerd. Laten we hopen dat deze voorbeelden ook in de komende jaren opgevolgd worden.


ZWEMBADBRANCHE 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52