This page contains a Flash digital edition of a book.
beursnieuws 29 november - 1 december


Recreatie Vakbeurs Gorinchem, Nederland


Duurzaam ontwerpen Ing. Theo Klok (DWA) Duurzaamheid, maar ook het duurzaam ontwerpen is nog steeds een containerbegrip. Wat vandaag duurzaam is, is morgen alweer achterhaald. Vooraanstaande ontwerpers van sportaccommodaties zullen worden uitgedaagd in een paar zinnen aan te geven waaraan volgens hen een duurzaam ontwerp moet voldoen. Maar u wordt ook vooraf gevraagd een punt te noemen wat u belangrijk vindt bij een duurzaam ontwerp. Met al deze informatie zal tijdens deze sessie getracht worden een redelijk duurzaam ontwerpkader te vormen.


Calamiteitenprotocol bij zwembaden: dilemma’s aan de hand van een recente casus in Nederland Drs. Jan Bakker (klinisch arbeidsgeneeskundige Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC) De wetgeving in zwembaden (Whvbz) geeft kaders waarbinnen een zwembad geëxploiteerd mag worden. Eigenlijk staat er vooral wanneer er geen gelegenheid tot zwemmen of baden gegeven mag worden. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer je als badmeester of zwembadmanager zwemmers uit het water moet gaan halen. Of nog erger: wanneer je een zwembad zou moeten sluiten vanwege gezondheidsredenen. Tijdens deze presentatie wordt een casus gepresenteerd over de dilemma’s hierbij en de rollen van de diverse betrokken functionarissen en instanties in en rond het zwembad. De presentator maakt ook deel uit van een WHO werkgroep met de opdracht om in 2013 een herziening van de huidige “WHO Guidelines on Swimming Pools and Spas” te presenteren in Rome.


Pool & Spa-conferentie Porto maart 2011 Ir. Maarten Keuten (Hellebrekers Technieken/TU Delft) Tijdens de 4de Pool & Spa-conferentie van 15-18 maart 2011 te Porto zijn verschillende actuele onderwerpen gepresenteerd. De onderwerpen waren in de volgende groepen onderverdeeld: •


Risico-analyse, veiligheid en toegankelijkheid


• Chemische risico’s in water en lucht • Waterbehandeling en desinfectie • Microbiologische risico’s • Monitoring en management • Wet- en regelgeving Tijdens deze presentatie zal een samenvatting gegeven worden van de belangrijkste onderwerpen van deze conferentie.


Voor meer informatie en aanmelden www.pao.tudelft.nl


Deze vakbeurs wordt dit jaar alweer voor de zevende keer georganiseerd. Ruim hondervijfenzeventig exposanten tonen in Evenementenhal Gorinchem hun producten en/of diensten aan relaties, bezoekers en andere genodigden.


Voor meer informatie: www.evenementenhalgorinchem.nl


9 t/m 12 oktober 2012


Interbad Stuttgart, Duitsland


Dit jaar vindt van 9 tot en met 12 oktober de beurs Interbad in Stuttgart plaats. Interbad is de belangrijkste Europese beurs van de zwembadbranche. Maar richt zich door de toename van ‘wellness’ ook steeds meer op de spa- en wellnessbranche. Deze spelen immers een steeds grotere rol in de zwembadbranche. Hiermee komt de gehele sector geheel tot zijn recht. De beurs biedt bezoekers een breed, maar overzichtelijk aanbod en de meest actuele trends. Dit alles ingebed in een aantrekkelijk en informatief programma. Als vanouds wordt het kernstuk van de beurs gevormd door de vier sectoren particuliere en openbare zwembaden, sauna’s, whirlpools en een breed gesorteerd aanbod op het gebied van Spa’s & Wellness. Tevens wordt aandacht geschonken aan trends zoals het belang van design, de wens om energie te besparen en de opkomst van medische voorzieningen binnen de branche. De bezoeker kan hiermee op één en dezelfde beurs alle informatie krijgen over verschillende aspecten van de bad- en fitnesscultuur. Van het klassieke zwembad en het wellnesshotel tot en met de eigen sauna. Wederom vindt de beurs dit jaar plaats in het nieuwe beursgebouw de ‘New Stuttgart Trade Fair Centre, vlakbij Stuttgart Airport. Al met al dus een beurs die niet gemist kan worden om weer helemaal bij te zijn. Net als voorgaande edities belooft het dan ook weer een drukbezochte beurs te worden.


Voor meer informatie www.interbad.de ZWEMBADBRANCHE 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52