This page contains a Flash digital edition of a book.
9 februari 2012


RECREATIE VAKBEURS


PAO Symposium Zwembaden TU Delft, faculteit CiTG


Dé vakbeu r s voor de recreat ie branche


Hardenberg 8, 9 en 10


november 2011 13.00-21.00 uur


Gorinchem


29, 30 november en 1 december 2011 13.00-21.00 uur


Op 9 februari organiseert TU Delft, faculteit CiTG is samenwerking met Sportfondsen Nederland een symposium voor de zwembadbranche. Gedurende het symposium zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:


Legionellabeheer Mr. Wilfred Reinhold (Ministerie Infrastructuur en Milieu), ing. Hans de Vries (Projectleider Legionella VROM-Inspectie/Inspectie Leefomgeving en Transport) en ir. Lodewijk van Leengoed (Brancheorganisatie Zwembadtechniek (BoZt)) Na de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel is voor vele miljoenen geïnvesteerd in maatregelen ter voorkoming van een legionellabesmetting. De zwemaccommodaties moeten nu nog twee keer per jaar worden bemonsterd op de aanwezigheid van Legionella en op diverse locaties worden er uitgebreide beheersmaatregelen uitgevoerd ter voorkoming van een besmetting. VROM inspectie heeft in 2011 een groot aantal controles in de zwembaden gedaan en zal hierover rapporteren. Ook heeft de BoZt uit het veld een aantal vragen verzameld waarop tijdens deze lezing nader zal worden ingegaan.


De nieuwe zwemwaterwet Ir. Sybrand Landman (Ministerie Infrastructuur en Milieu) en prof.dr.ir. Peter Appel (werkgroep Veilig en comfortabel zwemmen) In 2012 zal er een nieuwe zwemwaterwet verschijnen ter vervanging van de Whvbz. In plaats van middelvoorschriften zal de nieuwe zwemwaterwet uitgaan van doelvoorschriften. Ook de zwemwaterkwaliteitparameters waaraan voldaan moet worden zullen veranderen. Eén en ander heeft grote consequenties voor het beheer in de zwemaccommodaties: niet alleen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit, maar wellicht zullen er ook normen komen voor de luchtkwaliteit en comfort. Daarnaast zal het mogelijk worden nieuwe technieken sneller binnen bepaalde randvoorwaarden te kunnen implementeren. Zowel vanuit het Ministerie als vanuit de praktijk zal nader ingegaan worden op de mogelijke gevolgen.


www.evenementenhal.nl HAL Evenementen


HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Ons evenement. UW MOMENT.


Verslag Nederlandse zwembadwaterkwaliteit Ing. Ludo Feyen (Laboderva) en ing. Ger Hulshof (C-Mark) Zwembaden worden maandelijks gecontroleerd op waterkwaliteit door gecertificeerde laboratoria en aan de hand van deze controlebezoeken beoordeeld door de toezichthouder: de provincie. Tijdens deze presentatie zal de kwaliteit van het Nederlandse zwembadwater gepresenteerd worden. De gemiddelde waterkwaliteit, maar ook de uitschieters, worden inzichtelijk gemaakt. In de presentatie zal speciale aandacht worden besteed aan de afkeuringen: wat gaat er mis en wat is hier aan te doen?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52