This page contains a Flash digital edition of a book.
UIT HET WATER


Offi ciële uitreiking gedragscode


Woensdag 16 november j.l. werd tijdens het Nationaal Zwembadcongres het eerste exemplaar van de gedragscode voor de zwembranche uitgereikt. Na een omvangrijk zedenincident in het zwemonderwijs heeft de zwembranche, onder aanvoering van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het initiatief genomen om te komen tot een gedragscode. Het doel van deze code is om de sociale veiligheid in zwembaden te vergroten, waarbij een veilig zwemklimaat voor zowel het kind als de zwemonderwijzer centraal staat.


Vrijwel ieder kind in Nederland haalt één of meerdere zwemdiploma’s en volgt een traject van zwemonderwijs. Hoewel zwemonderwijzers en medewerkers werken met kinderen bestond er voor de zwembranche geen gedragscode of specifi eke wetgeving om, net als in andere sectoren als sport, kinderopvang en onderwijs, de sociale veiligheid van kinderen optimaal te organiseren. De zedenzaak die in juni 2009 naar buiten kwam, bracht dit pijnlijk aan het licht.


Onder leiding van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is de afgelopen twee jaar een protocol tot stand gekomen. Hierin zijn omgangsregels in zwembaden gebundeld waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De gedragscode zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een uniek samenwerkingsverband tussen zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV.


De gedragscode geeft een objectieve norm van wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te


staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming. Zwembadmedewerkers kunnen door de aanwezige faciliteiten in zwembaden, zoals kleedkamers en doucheruimtes, in situaties komen die de privacy van bezoekers raken. Daarnaast zijn er accommodaties die zodanig zijn ingericht dat privéles in een min of meer besloten ruimte plaatsvindt. Hierdoor kunnen ouders niet altijd zicht hebben op wat er tijdens de lessen plaatsvindt. Het is in deze gevallen binnen zwembaden raadzaam om aan de hand van de gedragscode afspraken te maken en over deze zaken transparant te zijn naar zowel ouders als collega’s.


Zwemles is in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet (meer) het domein van de overheid, maar een product van de particuliere markt. Ouders hebben de keuze uit verschillende varianten variërend van privéles in een hotel tot groepslessen in een gemeentelijk zwembad. De gedragscode geeft uitgangspunten die voor al deze varianten zouden moeten gelden. Het is echter aan de organisaties zelf om met de gedragscode aan de slag te gaan door het beleid, over bijvoorbeeld het maken van foto’s en het gebruik van ‘social media’, af te stemmen op de vertrekpunten van het protocol.


Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hoopt dat dit initiatief voor de rijksoverheid aanleiding is om de zwembranche, net als overige sectoren zoals de sport, kinderopvang en onderwijs, te steunen in haar streven de sociale veiligheid van kinderen optimaal te organiseren door bijvoorbeeld mee te denken in een klachtenfaciliteit of het wettelijk verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zodoende kunnen ouders er zeker van zijn dat, waar hun kind ook zwemt, een aantal basiseisen zijn verankerd.


De gedragscode is verkrijgbaar via www.npz-nrz.nl


Zeg het met foto’s goes social


U kent het vast wel, onze vaste rubriek ‘Zeg het met foto’s’. In deze rubriek tonen wij altijd leuke foto’s uit de branche. Onlangs hebben wij de spelregels iets veranderd. Wij bepalen nu niet meer welke foto wint, maar dat mogen jullie nu doen! Wij plaatsen alle inzendingen op onze facebookpagina en de foto met de meeste stemmen wint. Eerlijker kan het niet. Wat niet is gewijzigd, de winnaar ontvangt de foto op een groot canvas doek.


Leuk? Doe mee! Stuur de leukste foto’s uit jouw accommodatie naar info@zwembadbranche.nl en maak ook kans op deze leuke prijs! Kijk op www.facebook.com/zwembadbranche voor de inzendingen voor de komende editie.


32 ZWEMBADBRANCHE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52