This page contains a Flash digital edition of a book.
column


Medezeggenschapsplatform voor medewerkers van zwembaden


Medezeggenschap wordt hoe dan ook steeds lastiger. In de praktijk constateren we dat het moeilijk blijft om voldoende kandidaten te werven voor de ondernemingsraden (OR) of personeelsvertegenwoordigingen (PVT). Dit maakt het tevens moeilijk om eisen te stellen aan de motivatie en competentie van OR- en PVT-leden. OR- en PVT-leden kampen vaak met tijdsgebrek en informatieachterstanden. In de praktijk lijkt het gezamenlijk optrekken van vakbonden en ondernemingsraden eerder uitzondering dan regel. Jammer aangezien zij de positie van elkaar juist zouden kunnen versterken door meer samen te werken.


Als medezeggenschapper werk je natuurlijk voor en ben je betrokken bij je eigen organisatie. We zien dat veel medezeggenschappers in relatief korte periode geconfronteerd worden met gelijksoortige vraagstukken. De implementatie van de arbocatalogus Recreatie, de gedragscode zwembranche en bezuinigingsvraagstukken (vaak als gevolg van een terugtredende gemeente die subsidies vermindert of zelfs stopzet). En ga zo maar door. Het werk van werknemersvertegenwoordigers wordt steeds complexer.


De start van een OR en PVT platform in de zwembaden is dan ook een belangrijk initiatief van Abvakabo FNV. Dit platform heeft voornamelijk tot doel om alle medezeggenschapsorganen in de zwembaden te voorzien van informatie over de ontwikkelingen binnen de sector. Naast deze doelstelling is het platform ook bedoeld om de gevolgen van ontwikkelingen in de zwembaden als medezeggenschap gezamenlijk te bespreken en, waar dit noodzakelijk wordt geacht, ook te beïnvloeden. Voor de medezeggen-schappers moet het platform tevens een netwerk bieden van collega’s die elkaar ook buiten de bijeenkomsten van het platform op een laagdrempelige manier kunnen vinden.


Op de eerste bijeenkomst van het medezeggenschapsplatform heeft Erwin van Iersel, algemeen directeur van Optisport, een presentatie verzorgd over de kansen en bedreigingen van Optisport in de huidige omgeving. Ook Optisport heeft last van het feit dat gemeenten aan het bezuinigen zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn we nader ingegaan op de situatie van het zwembad in Franeker, dat onlangs overgegaan is naar een nieuwe eigenaar. De onder-nemingsraad van Optisport heeft een toelichting gegeven hoe zij dit traject als medezeggenschapsorgaan hebben ervaren. Het valt immers niet mee om te moeten oordelen over de toekomst van je collega’s die


ZWEMBADBRANCHE 25


door de sluiting van het bad zeer waarschijnlijk hun baan gaan verliezen. Op het moment van sluiting was er immers nog geen sprake van een nieuwe eigenaar. Ruim twee maanden na de sluiting van het bad konden de werknemers met behoud van al hun rechten en plichten van rechtswege in dienst treden bij de nieuwe eigenaar. Uiteindelijk is dit voor de werknemers goed afgelopen. Dat neemt niet weg dat het evengoed anders had kunnen aflopen.


Tijdens de eerste bijeenkomst was een groot aantal zwembaden vertegenwoordigd. Wij hopen natuurlijk dat dit verder uitgebouwd wordt en dat het platform voldoet aan zijn doelstellingen. Op donderdag 2 februari 2012 vindt de 2e bijeenkomst van het medezeggenschapsplatform recreatie plaats.


Daniëlle Wiek Bestuurder - Abvakabo FNV


Reacties: recreatie@abvakabo.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52