This page contains a Flash digital edition of a book.
Gelukkig valt alleen tweede kerstdag op een doordeweekse dag, hebben een aantal zwembaden hun incompany training die ik naar aanleiding van een zwemlesobservatie bij hen zou verzorgen verplaatst naar januari volgend jaar en zijn de meeste voorbereidingen voor de ‘Praktijkdag zwemonderwijs’ van 8 en 9 december al gedaan. Qua tijdsplanning moet het te halen zijn. Nu de inhoud nog.


In een zwemwerkplan staat het proces beschreven van het leren zwemmen, zoals het bij die opleidende instantie plaats vindt. Het bevat onder andere een visie op leren zwemmen (vanuit welke gedachte zijn keuzes gemaakt), hoe ziet de communicatie naar ouders en kinderen eruit , welke opleidingswegen zijn er en wie is waar verantwoordelijk voor. Aangevuld met specifieke zaken die van belang zijn voor de opleidende instantie. Er zijn in Nederland 1200 opleidende instanties met elk hun eigen specifieke kenmerken en (accommodatie) randvoorwaarden. Al deze instanties moeten uit de voeten kunnen met de handleiding die leidt tot een instantie specifiek zwemwerkplan, waar het hele team zich in kan vinden. Dat gezegd hebbende, komt de deadline wel erg dichtbij... Maar soms kom je op het juiste moment de juiste mensen tegen. In dit geval was dat Peter Beijne,


hoofd zwemzaken in Zwembad de Tweesprong Roelofarendsveen. Ik bracht een bezoek aan dat zwembad in het kader van het ‘Overlevingszwemmen voor jonge kinderen’ en raakte met hem in gesprek. Hij vertelde zijn ambitie om het eerste zwembad in Nederland te zijn dat werkt met procescontrole op het zwemonderwijs in plaats van het huidige eindcontrolesysteem. Samen met zijn directeur Pieter Bosch en het team zwemonderwijzers is hij al 2 jaar gestaag aan het bouwen aan hun zwemonderwijs. Hij wilde weten wat het team nog moest ontwikkelen om die ambitie te verwezenlijken. Dit is onder andere het zwemwerkplan en zij hadden er nog geen.


Kwam dat even mooi uit. Ik maakte een opzet voor de handleiding zoals ik dacht dat hij moest worden en zij testen hem nu uit. Ook grepen zij het ontwikkelen van het zwemwerkplan aan om hun processen eens onder de loep te nemen. Na een screening kwam daar een aantal punten van aandacht uit en inmiddels hebben Claartje Driessen en ik twee geslaagde trainingen aan het enthousiaste team gegeven. Kortom het schrijven van de handleiding kost me geen energie, sterker nog het brengt enthousiasme en levert energie op. Dus 1 jan 2012? daar maak ik me geen zorgen meer over!


kinderen elke morgen om 6 uur op moeten staan, om op tijd op school te kunnen komen. Los van de financiële drempels die deelname aan zwemlessen voor hen al zou opleveren, zijn er daarnaast dus nog veel andere drempels te overwinnen.


Thamar Ester


vs


Gelukkig heb ik door een goede samenwerking met het jeugdsportfonds, het zwembad en de ouders kunnen regelen dat ik zelf -op vrijwillige basis- de kinderen één keer in de week een uur lesgeef tijdens een rustig moment bij het recreatieve zwemmen. Enerzijds lastig, omdat door andere spelende kinderen en banen-zwemmende volwassenen de aandacht niet altijd bij het leren-zwemmen kan zijn. Anderzijds ook erg gezellig, leerzaam en motiverend, omdat de kinderen door voorbeelden direct zien wat zij straks ook allemaal kunnen gaan doen als ze eenmaal het zwemmen onder knie hebben. Inmiddels zijn we tien maanden bezig en heeft de oudste al zijn A en B diploma behaald en gaan de andere twee bijna op voor hun A. Het afnemen van diploma’s gebeurt door instructeurs en examinatoren van het zwembad, die gelukkig bereid waren hiervoor een moment vrij te maken. Omdat ik echter niet alle vluchteling kinderen in Zeeland les kan geven, en helaas niet iedere vrijwilliger bij Vluchtenlingenwerk opgeleid is om zweminstructie te geven, zijn we gaan zoeken naar een


Wil je meer weten over het zwemwerkplan, of meedoen aan de pilot voor het procescontrolesysteem, mail naar thenneken@npz-nrz.nl


mogelijkheid om voor oudere vluchteling kinderen iets structureels te regelen. De drempels die ‘mijn’ kinderen over moesten om te kunnen gaan zwemmen, staan


namelijk niet op zichzelf. Deze zijn exemplarisch voor meerdere vluchteling kinderen die de basisschoolleeftijd gepasseerd zijn. We schreven het projectplan ‘Als een vis in het Zeeuwse water’ en hebben inmiddels financiering aangevraagd bij verschillende fondsen. Helaas nog nergens ‘groen licht’ wat in deze tijd van crisis en ‘anti-doelgroepen’-beleid wellicht niet onlogisch is, maar we blijven moed houden. Het kan toch niet zo zijn dat deze kinderen straks goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, maar niet kunnen zwemmen?


Mocht u tips voor mij hebben of vragen over het projectplan, neem dan gerust contact op via e.wisse@mulierinstituut.nl


Als een vis in het Zeeuwse water


ZWEMBADBRANCHE 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52