This page contains a Flash digital edition of a book.
De Koekoek | Epe


In opdracht van de gemeente Epe ontwikkelt Stichting Sportcentrum De Koekoek een nieuw sportcentrum. Het Stichtingbestuur heeft voor het voeren van projectmanagement Grontmij ingehuurd. Het nieuwe sportcentrum wordt gebouwd op de locatie van het bestaande sportcentrum. Tijdens de bouw draait de exploitatie van het bestaande sportcentrum wel gewoon door. De bouw vindt plaats in twee fasen. Het eerste deel, bestaande uit het zwembad en het gezondheidscentrum, is momenteel in aanbouw en zal begin 2012 gereed zijn. Het tweede deel, de sporthal, is begin 2013 gereed.


Het nieuwe sportcentrum vervangt het bestaande sportcentrum en zal straks bestaan uit een binnenzwembad, sporthal, horeca en een gezondheidscentrum met fitness en fysiotherapie. In het zwemgedeelte komt een recreatiebad met bubbelbank, een babybad, een instructiebad en een wedstrijdbad. De zwembaden krijgen een beweegbare bodem om te kunnen variëren met dieptes. Het complex wordt groot, maar men wil vooral ook dat het kleinschalig kan zijn. Zo komt er een aparte ingang voor schoolklassen. Kinderen kunnen schoolzwemmen, zonder dat andere delen van het gebouw daarvoor worden


‘belast’. De hoge duurzaamheidambitie is uitgewerkt in een geïntegreerd pakket aan maatregelen. Deze zijn optimaal op elkaar en het ontwerp afgestemd. Enkele in het oog springende duurzame maatregelen zijn de verwarming op houtsnippers en de grootschalige toepassing van LED-verlichting.


Gedurende het ontwikkelingsproces is invulling gegeven aan een grote behoefte en sterke wens vanuit de lokale sportende bevolking: de realisatie van een nieuwe sporthal. Dit stond niet in de oorspronkelijke opdracht van de gemeenteraad. De uitbreiding van het plan met een gezondheidscentrum (fysiotherapie en fitness) is naast de gewenste functionele planaanvulling tevens ook een financiële planaanvulling.


Investering: 10,5 miljoen Exploitatie: Stichting Sportcentrum De Koekoek Gereed: Eerste kwartaal 2012 Architect: Wind Groep Architecten Projectmanagement: Grontmij/Marktplan


Het Hofbad, gelegen in stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg, wordt een nieuw zwembad waar recreanten en toptalenten elkaar kunnen ontmoeten. Op 19 februari 2010 werd de eerste paal geslagen en in de loop van 2012 gaan de deuren voor het eerst voor publiek open. Behalve het 50-meterwedstrijdbassin komen in Het Hofbad nog drie bassins: een instructiebad, een recreatiebad en een peuterbad. Bij het wedstrijdbad komt een tribune met een capaciteit van 500 zitplaatsen. Verder komen er vier springplanken en een duikplatform van vijf meter hoog.


Hiermee krijgt Den Haag een accommodatie die voldoet aan de eisen die worden gesteld om talenten op te leiden voor de top. Nu moeten zwemtalenten nog uitwijken naar zwembaden buiten Den Haag, maar dat is straks verleden


tijd. Het nieuwe zwembad in Ypenburg zal ook geschikt zijn voor het spelen van internationale waterpolowedstrijden. Bovendien zullen de wachtlijsten voor zwemlessen korter worden, zodra het nieuwe zwembad in gebruik is.


In meerdere opzichten wordt het nieuwe zwembad een unieke accommodatie in Den Haag. Het diepste punt van het wedstrijdbad is 3.80 meter, dit is nodig voor de springkuil waarboven een springtoren (platform) van 5 meter, twee 3 meter- en twee 1 meter springplanken komen. Daarnaast wordt het zwembad gebouwd volgens de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid.


Daarnaast is de gemeente Den Haag volop bezig met de programmering van het zwembad, waar (top)sporters en recreatieve


zwemmers samenkomen. Door de open structuur van de zwemzaal zijn alle baden onderling duidelijk zichtbaar. De tribune geeft een goed uitzicht op het wedstrijdbad. Haagse zwemsportverenigingen zijn in overleg om het 50 meterbad optimaal te kunnen gebruiken. Maar ook bewoners krijgen de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. Het Hofbad wordt hiermee een sportief ontmoetingscentrum tussen jong en oud, maar ook tussen recreanten en toptalenten. De bouw is live te volgen via internet


Investering: 31 miljoen Exploitatie: Gemeente Den Haag Gereed: Tweede kwartaal 2012 Architect: VenhoevenCS architecture+urbanism Projectmanagement: HEVO


ZWEMBADBRANCHE


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52