This page contains a Flash digital edition of a book.
Events


SIOPA NADOLIG Gyda mwy na 280 o siopau, bydd siopwyr y Nadolig wrth eu boddau gyda'r amrywiaeth o frandiau stryd fawr a siopau annibynnol unigryw o safon. I ganfod oriau agor siopau, ewch i'r wefan.


www.nadoligabertawe.com


Dewch i Ganol Dinas Abertawe y Nadolig hwn am le gwych i siopa a chael hwyl yr yl i'r teulu cyfan gan gynnwys Gwledd y Gaeaf ar y Glannau.


MARCHNAD DAN DO SWANSEA Siop dan yr unto, marchnad dan do fwyaf Cymru yw'r lle perffaith ar gyfer holl nwyddau'r Nadolig. Ewch i www.marchnaddandoabertawe.co.uk


PARTI LANSIO'R NADOLIG Bydd Canol Dinas Abertawe yn llawn cyffro ar 19 Tachwedd ar gyfer Parti Lansio'r Nadolig. Bydd gweithgareddau hwyl yn cynnwys carolau'r Nadolig, dawnsio a phaentio wynebau. Hefyd, dewch i gwrdd â cheirw Siôn Corn a beth am ymweld â threlar 'the Wave' a Sain Abertawe ar Stryd Rhydychen, i gael mins-pei AM DDIM diolch i Fasnachwyr Marchnad Abertawe.


HAMDDEN Gyda mwy na 90 o leoedd i fwyta ac yfed ynddynt, rhowch gynnig ar un o'r bwytai hyfryd y Nadolig hwn.


Mae atyniadau megis Theatr y Grand Abertawe, Plantasia, Amgueddfa Abertawe, yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, i enwi ond rhai, yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau wrth i fywyd nos lliwgar tafarnau a chlybiau Abertawe ddod yn fyw ar ôl iddi nosi.


GWYBODAETH BELLACH


Ymwelwch â'r Ganolfan Croeso ar Stryd Plymouth  01792 468321


www.swanseachristmas.com


DIGWYDDIADAU ALLWEDDOL YR WYL


Dyma rai uchafbwyntiau'r tymor:


5 a 6 Tach, Ffair Grefftau Bae Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 8 Tach, Snow Queen, Theatr y Grand 18 Tach - 8 Ion, Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 19 Tach, Parti Lansio'r Nadolig, Lleoliadau amrywiol ar draws Canol y Ddinas 20 Tach, Gorymdaith Nadolig a Chynnau'r Goleuadau, o 5pm 25 Tach - 18 Rhag, Marchnad/Adloniant y Nadolig Stryd Rhydychen a Ffordd y Dywysoges 5 Rhag, Xmas Crooners, Theatr y Grand 11 Rhag, Rudolff, Carolau a Siôn Corn, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 16 Rhag - 15 Ion, Pantomeim Aladdin, Theatr y Grand


27 - 31 Rhag, Capsiwlau Amser a Chalendrau, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau


OSGOI TRAFFIG Y NADOLIG Cludiant Cyhoeddus


Mae Gorsaf Fysus Dinas Abertawe wedi agor. Am fanylion a'r wybodaeth fysus ddiweddaraf, ewch i www.canoldinasabertawe.com/ busstation. I gael gwybodaeth am ddulliau teithio eraill, ewch i www.traveline-cymru. org.uk


Parcio a Theithio


Gyda gwasanaethau estynedig dros y Nadolig cewch y llwybr carlam i Ganol y Ddinas gyda Pharcio a Theithio yng Ngland ˆwr, Fforestfach a Ffordd Fabian. Mae'n costio £2.50 yn unig i barcio drwy'r dydd ac i hyd at 4 o bobl deithio ar y bws. Ewch i www.abertawe.gov.uk/ transport am y manylion


Meysydd Parcio Mae meysydd parcio'r Cyngor yng Nghanol y Ddinas yn dal i fod AM DDIM bob dydd Sul ac mae BID Abertawe yn darparu'r awr gyntaf AM DDIM ym meysydd pacio'r NCP. Beth am fanteisio ar barcio hyd at 4 awr am £1 bob dydd ar ôl 10:00am yn MSCP y Stryd Fawr.


Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe Oes anawsterau symudedd gennych? Ymwelwch â Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yn yr Orsaf Fysus i logi sgwteri trydan neu gadeiriau olwyn pweredig/a yrrir â llaw. Cysylltwch â 01792 461785/ www.swanseamobilityhire. co.uk


What’s On In Swansea Magazine | 09


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84