This page contains a Flash digital edition of a book.
8


SİNOP ALAN YÖNETİMİ... Yazan: Hüsnü GÜMÜŞ – Sinop Alan Yönetimi Başkanı K


ültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVVK)’nda yapılan değişiklikle


mevzuatımıza giren Alan Yönetimi kavramı “yönetişim ‘’ya da “yönetimde demokrasi ‘’ olarak anılan bir yönetim anlayışıdır. Kentsel miras alanlarının orada yaşayanlarla birlikte kendini yenileyen alanlar olarak ele alınması ve uygulamanın alan yönetimi anlayışı ile yapılması dünyada benimsenmiş bir modeldir. Kültür ekonomileri kültürel değerler ve turizm yoluyla yerel ekonomileri destekleyip güçlendirmektedir. Sinop Alan Yönetimi de 9 mayıs Günü başlayan süreçte organları olan Danışma Kurulu ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun Belediye Encümeni kararı ile onaylanması ile hukuken oluşmuştur. Alan yönetimleri Belediyelerin kültür ekonomileri konusunda alacağı kararlarda, şehirlerin bu anlamda yeniden yapılanmasında en önemli yardımcıları, diyalog ve eşgüdüm paydaşlarıdır. Projenin genel hedefi, diğer kentlere model olabilecek bir alan yönetimi örgütlenmesinin kurulması; tüm yaşam alanlarını bir bütün olarak gören sağlıklı bir envantere dayanarak planlayan ve


örneklerine benzer bir yapı aracılığıyla sürdürülmesi için Sinop’ta toplanan emlak vergilerinin yüzde onunu ve elde edilen bilet gelirlerinin bu yapıya aktarılması sağlanacak. Sinop’un ve Sinop Alan Yönetimi’nin Ortak Kültür Mirası proje fişinde de yer alan özellikleri nedeniyle farklı bir konumu bulunmaktadır. Öncelikle, Türkiye ile AB arasında kültür mirası


Sinop’un ve Sinop Alan Yönetimi’nin Ortak Kültür Mirası proje fişinde de yer alan özellikleri nedeniyle farklı bir konumu bulunmaktadır. Öncelikle, Türkiye ile AB arasında kültür mirası alanında bir sivil toplum diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Sinop’ta geliştirilecek Yönetim Planı’nın, bu imkandan yararlanması söz konusu olan diğer Beldeler için örnek olması beklenmektedir


yöneten gerekli yasal düzenlemeleri ve kaynakları kurumlar arası eşgüdüm ile harekete geçiren çok sesli, demokratik bir yönetim modeli oluşturulması. Alan Yönetim Planı çalışmalarına giden süreçte halkın ve yerel yönetimlerin katılacağı Arama Konferansları, Bilgilendirme Toplantıları gibi etkinlikler sıklıkla yapılacak; elde edilecek sonuçlar Sinop’un Dünya kültürel Miras Listesi’ne girme çalışmalarına da destek sağlayacaktır. “Alan Yönetimi Planı”nın hedefi tarihi kent merkezinin kimliği ve estetik değerlerini zedelemeden, yeni ihtiyaçlara cevap verecek gelişmenin ilkelerini belirlemek olacak. Alan Yönetimi Planına destek sağlayacak Sinop kültür mirası envanterinin çıkarılması ve dijital ortama aktarılmasından elde edilecek kültür ekonomisi verilerine dayanılarak da somut ve somut olmayan kültürel değerlerin Sinop’un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden işlevlendirilmesi çalışmaları başlayacak. Sinop Tarihi Cezaevi’nin alan yönetimi Avrupa’daki


alanında bir sivil toplum diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Sinop’ta geliştirilecek Yönetim Planı’nın, bu imkandan yararlanması söz konusu olan diğer Beldeler için örnek olması beklenmektedir. Ayrıca, proje kapsamında öngörülen “Kültür Mirasını Koruma Akademisi” Sinop’ta konumlandırılacak; Akademide Türkiye’deki restorasyon işlerinde çalışacak personel yetiştirilecektir. Yine Sinop’ta hem Türk hem Avrupalı öğrencilere AB ve Türkiye’deki restorasyon uygulamaları için verilecek ortak eğitim de bu alanda bir ilk olacaktır. Alan Yönetimlerinin kültür, birey ve örgüt üçlüsünün yakınlaşması ve kaynaşmasına sağlayacağı katkıların giderek artacağı beklenen gelişmeler arasındadır. Bu nedenle şimdiden “Alan Yönetimleri Birliği”nin, Sinop Alan Yönetimi’nin diğer Alan Yönetimlerine göre farklı durumu nedeniyle, Sinop Merkezli ve Sinop Belediye Başkanı’nın kurucu Başkanlığında oluşturulması


yararlı olacaktır. Sinop Valisi Sayın Dr. Ahmet CENGİZ ve Belediye Başkanı Sayın Baki ERGÜL’ün hazırlık aşamasından bu yana gösterdikleri yapıcı katkılar projenin ve Alan Yönetimi’nin başarısı için en önemli güvencedir; bu nedenle de hak edilmiştir. Avrupa Birliği Günü’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın Özgür ÖZASLAN’ın yaptığı doğru seçim Sinop Halkı ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteği ile başarıya taşındı ve Sinop’un farklı konumu en üst seviyede de tescil edilmiş oldu. Ortak Kültür Mirası Projesi’nin Sinop’ta başlayıp öncü ve örnek yönleri ile Sinop’u aşacak ve tüm Türkiye’ye yayılacak bir nitelik kazanması ise bu sinerjiyi iyi yönlendiren Danışma Kurulu Başkanı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet TOSUN, Kültürel İrtibat Noktası Ekibi Hakan TANRIÖVER, Hale URAL ve Tuba KÖKSAL’ın çalışmalarının bir sonucudur. Sinop için değerli çalışmalar yapan Avrupa Kültür Derneği tarafından düzenlenen ve 7 - 17 EYLÜL tarihleri arasında gerçekleştirilen “Geleceği Biriktirmek” konulu etkinlik ve 6 EKİM’de yapılacak “Karadeniz Kültür Kongresi” Alan Yönetimi’nin çalışmalarına katkı sağlayacak; Sinop’un öncü ve örnek niteliğini ön plana çıkaracak özellikler taşımaktadır.


HÜSNÜ GÜMÜŞ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24