This page contains a Flash digital edition of a book.
Yazan: Shams Asadi


BUGÜN, SİNOP HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ!


Halka açık alanlar, genellikle bu türden etkileşimin gerçekleştiği yerlerdir. Geçici bir süreliğine ve uygun koşullarda, düzenli olarak, halka açık alanlar bu tür etkileşimler için yoğun olarak kullanılır, dolayısıyla çeşitliliğe, açık fikirliliğe ve birçok farklı karşılaşmaya ev sahipliği yaparlar.


S


inop’taki “Geleceği Biriktirmek” konferansının bir katılımcısı ve gözlemcisi olarak düşüncelerimin


kısa bir özetini paylaşmak istiyorum.


Kültürel yapıtların kentsel çevreyi etkilediği konusunda hemfikiriz! Kültürel faaliyetlerin genel eğitime, kent sakinlerinin kendi yaşam çevreleriyle bütünleşmesine ve özdeşleşmesine katkısı da göz ardı edilemez. Bunun yanı sıra gündelik yaşamda birbirleri hakkında pek fazla bir şey bilmeyen aynı mahallede yaşayan bireyler arasında etkileşimi mümkün kılar. Kültürel faaliyetlere katılarak farklı grupların söylemleri gelişir ve birleşik güçlerin temelleri atılır.


Halka açık alanlar, genellikle bu türden etkileşimin gerçekleştiği yerlerdir. Geçici bir süreliğine ve uygun koşullarda, düzenli olarak, halka açık alanlar bu tür etkileşimler için yoğun olarak kullanılır, Dolayısıyla çeşitliliğe, açık fikirliliğe ve birçok farklı karşılaşmaya ev sahipliği


yaparlar.


Kamusal ve özel olan arasındaki sınırlar hızlı bir şekilde birleşti. Farklı yaşam biçimleri, kimlikler ve gündelik yaşam kültürleri süratle kaynaşıyor görünüyor. Hiç kuşkusuz kültürel faaliyetlerin devamı değişim süreçlerine yol açıyor. Ancak kültürel faaliyetlerin bir bölge üzerindeki etkileri özellikle kısa vadede ölçülemez.


Nitel ve nicel verilerin değerlendirilmesi, çeşitli aktörlerin diyalojik konumları ve yerel yaşayanlarla ve dışarıdan gelenlerle yapılan görüşmeler ile uzmanların bilgi transferi, başarının ölçümünde faydalı olabilir.


Medyanın yoğun dahli kolektif bilincin oluşturulması üzerinde müthiş bir öneme sahiptir.


Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin Sinop için olumlu etkilerini aklımda tutarak şu soruları soruyorum:


• Tüm bu faaliyetlerin yerel ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?


• Eğer bölgede ileri gelen (geleneksel) şirketler varsa, yerel ürünleri ve hizmetleri farklılaştırabilir ve genişletebilirler mi?


• Kentsel gelişim projeleri ile kültürel faaliyetler nasıl birleştirilebilir?


• Sanat ve kültür projelerinin kentsel gelişim üzerindeki etkisini destekleyen faktörler nelerdir? • Bu tür faaliyetlerin yerel iletişim, kültürel söylem, kimlik oluşturma süreci ve ağlara katkıları nelerdir?


• Sosyal mekanların üretimini özendirirler mi? Yoksa bunlar sadece kısa vadeli imaj cilalamaları mıdır?


• Yerel nüfusun tüm bu faaliyetlerden maddi-manevi kazancı nedir?


• Bundan hangi özellikler ve kalite standartları çıkarılabilir?


“Geleceği Biriktirmek” konferansı Sinop’a bir ruh sundu. Bugün Sinop’un yüzleştiği zorluklar geçmiş zamandakilerden çok farklı ama daha az kritik değil.


Bugün Sinop her zamankinden daha güçlü! Sinop’un Belediye Başkanı, kent sakinleri ve yetkilileri güçlü bir özgüvene sahipler ve herkes şu konuda hemfikir: Daha iyisini yapabiliriz! Birlikte yaşanabilir, başarılı ve sürdürülebilir bir Sinop yaratabiliriz.


7


SHAMS ASADI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24