This page contains a Flash digital edition of a book.
6


SİNOP’TAKİ KENTSEL KATILIM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Yazan: Ruggero Lala


ve yetkililer arasındaki işbirliğine dayalı gayretleri geliştirmek üzere toplumsal tartışmalar, dilekçeler, bağımsız ileriye dönük kentli eylemleri, medya kampanyaları kullanılabilecek önemli araçlardır. Son tahlilde bundan tüm taraflar fayda sağlayacaktır. Pek tabii ki bazı yetkililerin gerçek bir işbirliğine hazır olmadığı durumlar da olabilir. Ama ben onları işbirliğinin -özellikle de seçmenlerin onların çalışmalarını takdiri ve gelecekteki desteği bakımından- kendileri açısından da son derece faydalı olacağı konusunda ikna etmenin olası olduğuna inanıyorum.


S


inop’ta geçirdiğim birkaç günden sonra Sinop sakinlerinin yaşamını harekete geçiren oldukça


karmaşık sosyo-kültürel ilişkileri anlamaya başlıyorum.


Hiç kuşkusuz kentlilerin kentine, halkına ve bu kentsel alanın etrafındaki harika çevreye yönelik büyük miktarda enerjisi, tutkusu ve sevgisi mevcut.


Bunların tümü çok olumlu ve güçlü yönler. Öte yandan bana öyle geliyor ki, ortak (ve bireysel) refaha yönelik somut sonuçlar elde etmeyi hedefleyen iyi tasarlanmış eylemler vasıtasıyla burada mevcut bulunan bu güçlü potansiyellerden sıklıkla faydalanılmıyor.


Ben kentlilerin toplum içindeki rollerinin, haklarının ve sorumluluklarının farkındalığını kazanmasının esas olduğuna inanıyorum. Bu sürecin geliştirilmesi ve somut sonuçlar getirecek şekilde Sinop’un potansiyellerinin açığa çıkarılması uzun zaman alabilir.


Yine de bu mümkün! Sinopluların tutkusu ve enerjisi mevcut, yanı başımızda. Sadece doğru bir yöntemle daha iyi bir geleceğe aktarılması gerekiyor!


Aslında süreç fazla konuşma, tartışma gerektirmeyen basit eylemlerle hemen başlatılabilir! Hatta paraya bile ihtiyaç yok (en azından başlangıçta).


Her şey bireyin topluma karşı kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve buna göre davranmasıyla başlıyor. Sonrasında ise kentlinin ortak sorumluluğu kabullenmesiyle ve toplumun sürdürülebilir geleceği için yapılan sorumlu ortak eylemlere dönüştürülen gruplaşmalarla devam ediyor.


Size pratik bir örnek vereyim. Sinop’un en bariz kuvvetli ekonomik potansiyellerinden doğal kaynağını düşünün: Kentin halka açık plajları. Kentliler birey olarak işe, plajlarını her türden çöple –özellikle de plastik ve her nevi doğal olmayan atıkla- kirletmeye bir son vererek başlayabilir. Daha sonra yıl boyunca plajları temizleyen gayrı resmi bir kentli grubu kurabilirler. Okul çocukları da bu faaliyetlere dahil edilebilir (Bu, Sinop’un gelecek nesilleri için maddi olmayan önemli bir yatırım olacaktır.)


Kentliler ciddi kararlılıklarını bu türden somut eylemlere dökerek gösterdiklerinde, yetkililerden tüm halka açık plajlar için küllük kısmı da bulunan çöp kutuları ve “temiz sahiller”i teşvik eden levhalar talep ederken, kuvvetli bir argümana sahip olacaklardır.


Sonrasında süreç, daha karmaşık ve organize eylemlerle (temiz sulara verilen mavi bayrağın alınması, sahil boyunda bir yaya ve bisikletli “gezinti” yolu yapılması vb. gibi) devam edebilir. Tüm bunlar gayret ve kararlılık gerektirirken, pek de fazla para gerektirmeyecektir. Öte yandan bu faaliyetler, kentin imajını kuşkusuz bir biçimde yükseltecek ve yerel ekonominin gerçek anlamda sürdürülebilir gelişimini besleyen sorumlu turizmi de beraberinde getirecektir.


Kamu kurumları (ister belediye, ister valilik olsun hatta devlet de dahil olmak üzere) ile ilişkiler konusunda ise, klasik karşıtlık yaklaşımı yerine daha işbirliğine dayalı bir yaklaşımın kullanılması gerektiğine inanıyorum. Elbette ki yetkililer, toplumu etkileyen önemli kararlarda kentlilerin menfaatlerini göz ardı ettikleri takdirde, protestolar kaçınılmaz olacaktır. Kentin sakinleri


Ben “Geleceği Biriktirmek” projesinin, Sinoplulara yerinde bir farkındalık kazandırdığına ve onlara sahip oldukları bariz enerjiyi ve potansiyelleri toplumun, kentin ve çok zengin Sinop çevresinin şartlarını iyileştirecek farkındalık ve eylemlere aktarabilecekleri araçlar sağladığına kuvvetle inanıyorum. Organizasyonu gerçekleştirenler –Avrupa Kültür Derneği- bize, Sinop sakinlerinin kentsel katılımına danışmanlık ve destek verecek uzmanlığa ve gerekli ağa sahip olduklarını gösterdiler. Her ne kadar kentlileri “organize etmek/örgütlemek” onların işi değilse de, Sinoplulara bunu yapabilmeleri için gereken araçları mutlaka temin edeceklerdir.


Projenin yapısında, finansmanında, vs. değişiklik yapılabilir. Ancak görünür sonuçlar elde edebilmek için hala çok çalışmaya, gayrete ve uğraşa gerek var. Bununla birlikte, bu proje ve arkasındakilerin Sinop kenti ve halkı için paha biçilmez bir değer olduğuna ve onların da bunu kullanması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, halk katılımını daha yüksek seviyelere taşımak, verimli ve etkili bir şekilde işlemesini garanti altına almak için gerekli araçları daha da iyileştirmek üzere bu proje uzun vadede de sürmelidir.


RUGGERO LALA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24