This page contains a Flash digital edition of a book.
22


MÜRTEZA FİDAN Röportaj: Esin Kurdoğlu


M.F. Diğer yaptığım işler herhangi bir yer, yurt, kökenle bağlantılı değilken, burada ise bağlamı tamamen Sinop, Sinop’taki kendine özgü yer, şey ve olgularla ilgili. Ve bu projede Melih Görgün ve Yeşim Dizdaroğlu ile beraber çalıştık.


? Kentte gerçekleştirdiğiniz araştırma ve üretim sürecinizde özel deneyimleriniz oldu mu?


M.F.Oldu. Sinop’a gelmeden önce merkezin oldukça uzağinda izlenimi➢ verdiğini➢düşünürken, büyük metropollerin kültürel olgunluğuna Sahip olduğunu gözlemledim.


? Sizce bu proje amacına ulaşıyor mu?


Esin Kurdoğlu: Kent Buluşması ve Kent Akademisine katıldınız, kenti gezdiniz,araştırma yaptınız, edindiğiniz genel izlenim nedir?


Mürteza Fidan: Küresel tüketim kültürünün tek tipleştirci yozlaşmasının tirbülansına girmiş bir biçimsellikle karşılaştım. Diğer yandan kültürler arası ilişkiye açık bir toplumsallığın gelişmiş olduğunu gördüm.


? Geleceği Biriktirmek” projesi kapsamında sizin rolünüz nedir?


M.F. Sanatçı olarak merkez dışındaki bir kenti, merkezden gelen birisi olarak deneyimlemek: bir özne olarak o kentin kültürü içinde Öykümü oluşturarak sanat


üretmek o sanat aracılığı ile geliştirilmiş sosyo-kültürel formları o kente devretmek.


? Bir sanatçı olarak bize kısaca Sinop dışındaki dünyanızdan,işlerinizden bahseder misiniz?


M.F. Megapolün hengamesinde yaşamını sürdürmekte olan bir sanatçıyım. Genellikle bu kaotik ortamın yarattığı ruh durumuna göre yaşama reaksiyon gösterdiğimi sanıyorum. Bunları dayanak yaparak Gündelik yaşam içinde sosyo- estetik formlar üretiyorum.


? Ürettiğiniz diğer işlerle karşılaştırdığınızda Sinop’ta yaptığınız bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz?


M.F. Elbette. Bu proje, Sinop’un evrensel kültür ve sanattan pay almasını sağladığı bi sanat aracılığı➢ile yerel olanin gözden geçirilmesi ve yerel olan ile küresel olanin ilişkiye sokulmasini sağlamaktadir.


? Eklemek istediğiniz başka birşey var mı?


M.F.Sinop’un kendine özgü yeni bir toplumsal modernliğin geliştirilmesinde, onun deneyimlenmesinde bir laboratuara dönüştürülmesi. ayrıca İlgili alanlardan önemli akademisyenlerin İzlediği analiz ettiği yöntem önerilerinin geliştirildiği yayınlar yapılmalı.➢Agoni performansında bize katılan genç arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.


SANA NE DİY


TÇILAR OR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24