This page contains a Flash digital edition of a book.
е предварително да ги заявите на бюро “Справочно- библиографска информация”. Копирането на този вид документи не е разрешено. Библиографските записи на част от магистърските и бакалавърски тези са допълнени в електронния каталог със съдържание, увод и заключение.


Аудиовизуални документи В колекцията от аудиовизуални документи ще намерите


богато разнообразие от игрални и документални филми, образователни видео– и аудиозаписи, музикални звукозаписи и книги на CD и DVD. Може да ги използвате както в библиотеката така и у дома.


Електронни ресурси Освен книжни източници на информация библиотеката


осигурява на своите потребители и електронни ресурси. В читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” са разположени специални работни станции за тях. Чрез безжичен интернет те са достъпни от всяка точка в университета. Голяма част от базите данни могат да се ползват от дома. От сайта на библиотеката заредете връзката “Електронни ресурси по научни области”, изберете област на знанието. За да използвате желаната от вас база данни, заредете “Достъп извън локалната мрежа”. Като потребителско име въведете адреса на вашата електронна поща, а за парола номера на читателската карта.


Дигитална библиотека Библиотеката развива програма за дигитализация на документи:


Лична колекция на акад. Вера Мутафчиева – дигитализирани са избрани заглавия, изключително ценни за изследователите османисти, дарени от наследниците на акад. Мутафчиева.


Колекция “Най-четени книги” – най-използваните книги през месеца се дигитализират, за да могат да се ползват от повече наши читатели.


Колекция “Материали към курсове” – статии, глави от книги и други материали, препоръчани от преподаватели за отделни курсове.


Колекция “Издания на Център за електронно и дистанционно обучение” – предоставя достъп до електронни книги, годишници и други издания на центъра.


Е-книги Berg Fashion Library – съдържа 60 електронни книги в областта на модата, текстила и облеклото.


EBR RY чрез своята колекция “Academic Complete” осигурява пълнотекстов достъп до 52 000 електронни книги на английски език в почти всички области на знанието.


Oxford Scholarship Online – съдържа 4 689 електронни книги на английски език като библиотеката на НБУ предоставя достъп до 2 789 заглавия в област – икономика и финанси, бизнес и мениджмънт, политически науки, психология, философия, религия и класически изследвания.


Е-справочници Български арт архиви – уникална по своя характер колекция в областта на културата и изкуствата, която включва дигитализирани ценни и стари книги, списания, плочи с теренни записи, цели страници от вестници, съдържащи статии в областта на изкуствата, литературата, науката, културата и фолклора. Базите данни обхващат архивите и библиотеката на Института за изкуствознание към БАН, както следва: – Фолклор – 1319 библиографски записа; – Статии – 6491 библиографски описания и пълнотекстов достъп до документите;


– Старопечатни, редки и ценни издания – 309 пълнотекстови документа;


– Мултимедийна база данни за музикален фолклор – 1319 записа.


Важно е да знаете, че достъпът се осъществява от три терминала в непосредствена близост до читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”


Berg Fashion Library – включва “Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, “A-Z of Fashion”, “Dictionary of Fashion History” и над 5 000 изображения.


Encyclopaedia Britannica Online – онлайн версия на академичното издание енциклопедия “Британика”.


European views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCOhost) – библиографска база дани, включваща произведения, създадени в Европа и отнасящи се за Северна и Южна Америка. Колекцията се базира върху авторитетната библиография “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to T e Americas, 1493-1750”.


FR NTEXT – включени са 3 985 произведения от ХVІ век до наши дни, чрез които се представя развитието на френския език и литература през вековете. Базата разполага със средства за синтактичен и морфологичен анализ.


Oxford Art Online – водещ енциклопедичен ресурс в областта на изкуствата.


Oxford English Dictionary Online – английски тълковен речник.


Oxford Reference Online: Premium collection – електронни речници и енциклопедии, издания на Oxford University Press.


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28