This page contains a Flash digital edition of a book.
Видове сигнатури Вид сигнатура


398 / П 361 398 / 4540 С 74 / B 99


Сп 330 / И 503 В 330 / И 503 книга


книга в хранилище “Книги” справочник списание


Сп 330/2007/111215 списание в хранилище “Периодични издания”


вестник


ДД 908 / 162058 дипломна работа УчМ POL 654 РЦК 122075


Ак 806.0 / B 24 Вк 113020


CD 809 / E 94 РК 78 / Р 280 АС 32 / К 132 АФ 87 / С 30


аудиокасета видеокасета компактдиск


DVD 791.43-1 /Г 634 DVD 90216


брошура


документ от колекция “Доктор хонорис кауза на НБУ”


документ от личната библиотека на Атанас Славов


документ от личната библиотека на проф. Александър Фол


БН 886.7 / Н 841 документ от личната библиотека на проф. Боян Ничев


ВМ 949.72 / Ш 449 документ от личната библиотека на акад. Вера Мутафчиева


ГМ 908 / Б 433 ИА 101 / T 48


документ от личната библиотека на проф. Георги Михайлов


документ от личната библиотека на проф. Иванка Апостолова


ИД 808.67 / 9235 документ от личната библиотека на акад. Иван Дуриданов


МС 904 / A 81 ПБ 39 / В 90


документ от личната библиотека на ст. н. с. Магдалина Станчева


документ от личната библиотека на проф. Питър Блек


РШ 820(73) / L 81 документ от личната библиотека на проф. Ричард Шнайдер


ЦТ 101 / D 48


документ от личната библиотека на проф. Цеко Торбов


Колекции Библиотеката притежава различни по вид, съдържание


и език публикувани и непубликувани документи. Те са организирани в колекции и заемат точно определено физическо място. За да разберете дали материалите, които търсите се притежават от библиотеката, е добре винаги да проверявате в електронния каталог.


8 материали към курсове


документ от колекция “Редки и ценни книги”


Книги Документ


Библиотеката притежава научни издания от всички области на знанието, учебна и художествена литература. Колекцията се отличава с езиково разнообразие и включва книги на български, английски, френски, немски, руски, гръцки и други езици. На партера е подредена постоянна изложба, в която са представени изданията, публикувани от издателството на университета. На първия етаж се намират книгите в областите философия, психология, религия, обществени, естествени и приложни науки, езикознание и литература, история и география. Всички справочници, енциклопедии и речници са събрани в отделна колекция до бюро “Справочно-библиографска информация”. Личните библиотеки на проф. Иванка Апостолова, ст. н. с. Магдалина Станчева, проф. Георги Михайлов, Атанас Славов, проф. Александър Фол, проф. Питър Блек, проф. Цеко Торбов, проф. Ричард Шнайдер, акад. Вера Мутафчиева, акад. Иван Дуриданов, проф. Боян Ничев са подредени в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. Пак там, в специална колекция се съхраняват и произведенията на автори, удостоени с почетната титла доктор хонорис кауза на НБУ. На втория етаж са разположени книгите в областта на изкуството – живопис, архитектура, дизайн, кино, театър, балет, фотография, музика и др. Библиографските записи на част от книгите са допълнени в електронния каталог със съдържание и изображение на корицата. Съобразно правилата за заемане те са облепени със следните етикети:


Зелен: книгата се заема за дома; Жълто-червен: художествена литература за дома; Червен: заема се за дома, с изключение на месеците май- юни и декември-януари; Жълт: справочно издание за ползване в читалня; Син: книгата е част от специална колекция и се използва в библиотеката.


Списания и вестници Библиотеката поддържа абонамент от 312 традиционни


издания и 4 електронни списания. Те са достъпни в читалня. За ползване на периодични издания от предходни години е необходимо да попълните заемна бележка с отразено заглавие, година, том и брой. Бележката предайте на бюро “Справочно-библиографска информация”.


Магистърски и бакалавърски тези Дисертации, магистърски и бакалавърски тези, защитени


в НБУ, се съхраняват в библиотеката. В зависимост от техния вид (хартия или оптичен носител) се ползват в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” или на специалните компютъризирани места. Необходимо


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28