This page contains a Flash digital edition of a book.
Работно време ПРЕЗ СЕМЕСТРИТЕ Звено


Бюро “Заемна служба”


Бюро “Информация”


Бюро “Справочно- библиографска информация”


Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”


Компютърни центрове


Копирен център “Xerox”


Копирен център “Toshiba”


Технологичен център “Minolta”


понеделник – петък


събота неделя 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 – 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 – – 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30


ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ През ваканциите библиотеката работи от 9.00 до 17.30 ч. без събота и неделя.


ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ Официални празници и съответно неработни дни са: 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември, а също великденските и коледните празнични дни.


Членство


Ползването на библиотечните ресурси и услуги е възможно само с читателска карта. Издаването ù се извършва на бюрата “Информация” или “Заемна служба” срещу документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка или мeждународен паспорт). За студенти, докторанти, преподаватели и служители издаването е безплатно. Студентите, дистанционна форма на обучение, могат да се запишат и без да посещават библиотеката, ако изпратят име и факултетен номер на адрес: library@nbu.bg. Абсолвентите и докторантите имат право да продължат своето членство до една година от датата на тяхното дипломиране без да заплащат такса (карта “Алумни”). Курсистите, обучаващите се, в програми към центровете за продължаващо обучение и външните потребители получават карта съгласно “Ценоразпис за услугите в библиотеката на НБУ”. Читателската карта е поименна и не може да бъде предоставяна на друго лице. Тя се връща при прекратяване на членството.


4


Библиотечен комплекс


Комплексът е разположен на три нива (виж схемата вдясно): Партер: – копирен център I “Xerox” (9); – гардероб (10); – семинарна зала (16); – бюро “Заемна служба” (11); – информационна зона, изложбена площ, зала със сините столчета (12);


– бюро “Информация” и технологичен център “Minolta” (13);


– читателско място за хора с нарушено зрение (14) и тоалетни.


Първи етаж: – бюро “Справочно-библиографска информация” (2); – колекции от книги (3); – читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”, лични библиотеки, колекция от периодични издания (1);


– копирен център II “Toshiba” (4); – зала за работа с електронни ресурси (5); – зала за колективна работа (6); – музика, филми и книги на CD и DVD, места за работа с бакалавърски и магистърски тези (8); – компютърен център I (7) и тоалетна.


Втори етаж: – колекция “Изкуство” (15).


Част от библиотечния комплекс е компютърен център II, намиращ се във втори корпус зала 103.


Забележка: За ваше улеснение в края на пътеводителя са публикувани схеми на библиотечния комплекс.


Зони в библиотеката


Библиотеката е разделена на тихи и шумни зони, които са обозначени с цветове (виж схемата вдясно). Зелена зона: разговорите и ползването на мобилни телефони е разрешено на партера и в залата за колективна работа. Жълта зона: тихи разговори и ползване на мобилни телефони е позволено на: бюро “Справочно- библиографска информация”, при колекциите от книги, местата за работа с бакалавърски и магистърски тези, копирен център II “Toshiba”, залата за работа с електронни ресурси и втори етаж. Червена зона: разговори и ползване на мобилни телефони не се допуска в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” и компютърните центрове.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28