This page contains a Flash digital edition of a book.
Добре дошли в библиотеката на Нов бълНов български универсирски университет


За нас е важно: “Книгите да се използват За всеки читател да има книга И за всяка книга – читател Да пестим вашето време И да се развиваме непрекъснато.”*


82 часа седмично на ваше разположение са: – различни видове колекции; – електронни ресурси достъпни отвсякъде 24/7; – библиотечно-информационни и технически услуги; – просторна и комфортна читалня; – компютърни и копирни центрове; – зали за екипна работа, срещи и почивка.


Да успеем заедно! Очакваме ви! * Ranganathan, S. R. T e Five Laws of Library Science. Madras, London, 1931. 3


Библиотеката на НБУ е носител на Национална награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и


библиотечно дело” за 2007 г. и членува в престижни международни организации


като: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL) и Online Computer Library Center (OCLC).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28