This page contains a Flash digital edition of a book.
Съставители:


Радостина Тодорова, началник на отдел “Библиотечни и информационни услуги”, Гергана Мартинова, библиотекар


Фотограф: Таня Стоянова, системен библиотекар, Маргарита Тимчева, специалист Архитектурни схеми: Силвия Цветкова и Ивана Хаджиева, студенти в Нов български университет


Издателство на Нов български университет София 1618, ул. Монтевидео № 21, стая 125


© Издателска и предпечатна подготовка: www.selektabg.com


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28