This page contains a Flash digital edition of a book.
библиотеката осигурява достъп;


– консултация при търсене в бази данни; – в залата за колективна работа, съвместно с ваши колеги може да обсъждате общи задачи, свързани с учебния процес, да ползвате аудиовизуални документи или да гледате телевизия;


– възможност за ползване на личен компютър и безжичен интернет;


– копиране; – след като приключите, предайте всички материали, с които сте работили, на библиотекарите в читалнята.


За повече информация: тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Сигурност Библиотеката е обществено пространство, различно от


учебните зали и аудитории. Тук в даден момент могат да се съберат десетки читатели, както представители на академичната общност, така и външни потребители. Използването на гардероба е задължително, а внасянето на личен багаж е забранено. Следвайте съветите на охраната на библиотеката и не оставяйте личните си вещи без надзор. В читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.” е осигурено видеонаблюдение, което гарантира вашето спокойствие. Предварително се запознайте с плановете за евакуация на етажа или помещението, в което се намирате. При пожар или друга извънредна ситуация, следвайте указанията на охраната и библиотекарите. В случай че загубите читателската карта, се обърнете към бюро “Заемна служба”. Ако картата е загубена на територията на библиотеката, ще направим всичко възможно да я открием, след което ще ви информираме. Ако загубите лични вещи на територия на библиотеката е важно веднага да уведомите охраната.


Нашата молба към вас! Университетската библиотека е място за


самоподготовка, учене или изследователска работа. За да осигурим тиха, спокойна и творческа атмосфера е необходима вашата подкрепа. В библиотеката не се пуши и не се консумират храни. Препоръчваме ви, ако внасяте течност (вода, кафе и др.), тя да бъде в плътно затворена бутилка или чаша. Намалете звука на мобилния си телефон, когато се намирате на територията на библиотеката. Пазете тишина в тихите зони. Така ще бъдете сигурни, че не пречите на другите читатели около вас. И не на последно място, използвайте книгите и списанията с необходимото внимание, като не ги повреждате чрез подчертаване на текста и нанасяне на бележки върху него. Уведомете най-близкия до вас библиотекар, в случай на забелязана повреда.


Благодарим ви!!! 20


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28