This page contains a Flash digital edition of a book.
СЪДЪРЖАНИЕ Добре дошли в библиотеката на НБУ!


Работно време


3 4


Членство 4 Библиотечен комплекс Зони в библиотеката Електронен каталог Видове търсене


Библиографски запис


4 5 6 6 6


Функции 6


Колекции 8 Книги 8 Списания и вестници


Магистърски и бакалавърски тези Аудиовизуални материали


8 8 9


Е-ресурси 9 Е-книги 9 Е-справочници 9 Е-списания и е-вестници


Е-нормативни документи и практика Библиотечни и информационни услуги Заемане за дома


Запазване на книга Попитай библиотекаря


Писмена тематична библиографска справка Използване на готова библиографска справка Редакция на библиографска справка Междубиблиотечно заемане


Електронна доставка на статия/част от книга Моите списания


Консултация при ползване на бази данни Помощ от специализиран библиотекар Заявка за покупка на литература Услуги за хора с нарушено зрение Компютърни услуги Копирни услуги


Копирен център I “Xerox” Копирен център II “Toshiba” Технологичен център “Minolta”


Безплатно копиране и разпечатване Обслужващи звена


Бюро “Заемна служба” Бюро “Информация”


10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 17 17 19 19 19


Бюро “Справочно-библиографска информация” 19 Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”


Сигурност 20 Нашата молба към вас!


20 2 19


Как да се свържете с нас


Тел.: 8110296 Факс: 9556080 E-mail: library@nbu.bg Skype: NBU_Biblioteka Електронен каталог: ht p://qopac.nbu.bg/ Блог: ht p://nbulibrary.wordpress.com/ Фейсбук: www.facebook.com/pages/.../134534713266529 Уебсайт: ht p://www.nbu.bg


Пощенски адрес: Библиотека Нов български университет ул. “Монтевидео” № 21 1618 София


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28