This page contains a Flash digital edition of a book.
Технологичен център “Minolta” Разположен е на партера до бюро “Информация”. Копирането в центъра е на самообслужване. При нужда технически сътрудник оказва специализирана помощ. Предлага се: – черно-бяло копиране и разпечатване до формат А3; – цветно копиране и разпечатване до формат А3; – безплатно копиране и разпечатване; – сканиране; – факс услуги; – заплащане на услуги.


Безплатно копиране и разпечатване Всеки студент, редовна форма на обучение, може да


копира и разпечатва безплатно за сума от 15,00 лв. всеки семестър в технологичен център “Minolta”. За да заредите вашата читателска карта се обърнете към технически сътрудник. За повече информация: Технологичен център “Minolta”, тел: 8110193, в. 1193, факс: 8110195, library@nbu.bg


Всички видове карти за копиране са валидни до изчерпване на броя страници, с които са заредени.


В “Ценоразпис за услугите в библиотеката на НБУ”, поместен


в меню “Услуги” в сайта, е публикувана информация за цените на всички платени услуги.


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28