This page contains a Flash digital edition of a book.
Компютърни услуги


В компютърните центрове се предлагат следните услуги: – интернет достъп; – достъп до софтуерните продукти от пакета MS Offi ce, Силует дизайнер, Auto CAD, SPSS Statistics;


– разпечатване на черно-бял принтер до формат А3; – разпечатване на цветен принтер до формат А3; – плотиране (компютърен център I); – сканиране; – запис и печат върху CD / DVD; – дигитализация на звук от грамофонна плоча; – дигитализация и обработка на текст от книжен документ; – карти за копиране “Toshiba”; – заплащане на услуги. Важно е да знаете, че всички услуги са платени. Изключение правят достъпът до интернет и записът на CD / DVD. За повече информация: Компютърен център I – библиотека, първи етаж – тел. 8110194, в. 1194; Компютърен център II – втори корпус, зала 103 – тел. 8110673, в. 2103, library@nbu.bg


Копирни услуги


Копирен център I “Xerox” Разположен е от ляво след главния вход на библиотеката. С помощта на технически сътрудник може да ползвате: – черно-бяло копиране и разпечатване до формат А3; – ламиниране; – черно-бяло сканиране до формат А3; – подвързване (твърди и меки корици, спирали); – заплащане на услуги.


Карти за копиране се продават на място в центъра. За повече информация: копирен център I “Xerox” тел. 8110197, в. 1197, library@nbu.bg


Копирен център II “Toshiba” Намира се в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”, а за удобство допълнителна машина има в компютърен център ІІ във втори корпус, зала 103. Центърът работи на самообслужване, като може да ползвате само черно-бяло копиране максимум до формат А3. Карти за копиране се продават на бюро “Справочно- библиографска информация” и компютърните центрове. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28