This page contains a Flash digital edition of a book.
Попитай библиотекаря Можете да задавате въпроси и да получавате отговори


в реално време за всичко, свързано с библиотеката, правилата за ползване, услугите и ресурсите, които ви интересуват по следния начин: – Skype: NBU_Biblioteka; – електронен формуляр.


Писмена тематична библиографска


справка Това е библиографски списък от литература в интересуващата ви научна област. Той включва информация за книги и статии от периодични издания, които се намират в библиотеката, а по ваше желание могат да бъдат добавени информационни източници от други библиотеки. Услугата е платена и може да я заявите на място или онлайн от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Използване на готова библиографска


справка Библиотеката разполага с разработени библиографии по различни теми. Услугата е платена и може да я заявите на място или онлайн от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Редакция на библиографски списък Ако не сте убедени, че списъкът с литература към вашата


курсова или дипломна работа, статия или дисертация е съставен правилно, ние ще го редактираме в съответствие с предпочитан от вас библиографски стандарт. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Междубиблиотечно заемане Услугата дава възможност за ползване на книги, статии


от списания и доклади от конференции, които не притежаваме, но могат да бъдат доставени от други библиотеки в страната и извън нея. Тя е платена и може да се заяви на място или онлайн от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Електронна доставка на статия/част


от книга Като PDF файл получавате по електронна поща, поръчаните от вас статии от списания, вестници, сборници или глави от книги. Услугата е платена и може да я заявите на място или онлайн от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Моите списания Получавате по електронна поща сканирани страници


със съдържание на избрани от вас заглавия. Услугата е безплатна и може да я заявите на място или онлайн от меню “Услуги” в сайта. Ако вече притежавате читателска карта, активирането е от меню “Моят запис”, подменю “Моите списания” в електронния каталог. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Консултация при ползване на бази


данни Ако се питате кой електронен ресурс да изберете, ако не познавате принципите на работа и методите за търсене в бази данни, които библиотеката притежава, възползвайте се от тази услуга. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Помощ от специализиран библиотекар Помага ви да се ориентирате по-добре в


информационните източници в дадена научна област и предлага подходящите за вас ресурси и услуги. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Заявка за покупка на литература Предложете заглавия на книги или списания, които


са ви необходими за учебния процес или научно- изследователска работа. Така ще подпомогнете обогатяването и развитието на библиотечните колекции. Заявката може да подадете на място или online от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: отдел “Комплектуване и каталогизация”, тел. 8110192, в. 1192; 8110295, в. 1295, library@nbu.bg


Услуги за хора с нарушено зрение Библиотеката разполага със специализирано читателско


място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей. Читателите могат да поръчат по телефон или електронна поща сканиране на необходимата им литература или отпечатване на текст на брайлов шрифт. Тези, които посетят библиотеката, могат да се възползват от говорящия софтуер и да четат посредством брайловия дисплей. Услугите за хора с нарушено зрение са безплатни. За повече информация: Координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение, тел. 8110191, в. 1191, library@nbu.bg


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28