This page contains a Flash digital edition of a book.
Е-списания и е-вестници Сиела ИнфоМедия – база данни, която съдържа пълни текстове на статии и новини от български електронни и печатни издания.


Academic Search Complete (EBSCO host) – мултидисци- плинарна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8 500 списания.


Cambridge Journals Online – пълнотекстов достъп до онлайн версии на списанията, издания на Cambridge University Press: – American Political Science Review – за периода 2002- 2010 г.;


– Behavioral and Brain Sciences – за периода 1997, 2000- 2002, 2007-2008 и 2009 г.;


– British Journal of Political Science – за периода 2007- 2010 г.;


– Journal of Linguistics – за периода 2007-2010 г.; – Perspectives on Politics – за периода 2003-2010 г.; – PS: Political Science & Politics – за периода 2002-2010 г.; – World Politics – за 2010 г.


Central and Eastern European Library (CEEOL) – пълнотекстова база данни с научни списания в областта на хуманитарните и социалните науки, издавани в Централна и Източна Европа на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски и др. езици. Включени са 29 български списания.


Emerald Management ePlus – колекция от 278 пълнотекстови електронни списания, разпределени в 24 тематични области.


GreenFILE (EBSCOhost) – колекцията от индексирани и реферирани, научни и правителствени документи обхваща всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Пълнотекстови са над 4 700 документа от индексираните 384 000.


Informaworld – пълнотекстов достъп само до онлайн версии на списания, издания на Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press: – Cognitive Neuropsychology – за периода 1997-2011 г.; – Current Issue in Tourism – за периода 1998-2011 г.; – History and Anthropology – за периода 1997-2011 г.; – Infant Observation – за периода 2007-2008 г.; – Journal of Environmental Planning and Management – за периода 2007-2008 г.;


– Journal of Experimental & T eoretical Artifi cial Intelligence – за периода 1996-2011 г.;


– Memory – за периода 1997-2011 г.; – Psychoanalytic Psychotherapy – за периода 1985-2011 г.


ISI Web of Knowledge – изследователска платформа, подпомагаща учените в процесите на търсене, анализ и обмен на научна информация. Осигурява интегриран


10


достъп до: Web of Science with Conference Proceedings, Derwent Innovations IndexSM


, Biological Abstracts, MEDLINE и Journal Citation Reports.


JSTOR – пълнотекстов архив на списания в различни научни области на английски език. Най-характерното за тази система е, че всички включени периодични издания започват от №1 на том 1. Проследени са всички варианти на заглавията през годините.


Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCOhost) съдържа над 700 списания, книги, съобщения и доклади от научни конференции от средата на 1960 г. до наши дни. Ресурсът включва различни предметни области от библиотекознанието: класификация, каталогизиране, управление на информацията и др.


ProQuest Central е онлайн пълнотекстова база данни, която включва повече от 17 580 списания като над 11 490 от тях са представени с пълен текст. Тематично, базата данни обхваща над 160 предметни области като: бизнес и икономика, медицина и здравеопазване, новини и световни събития, наука, образование, техника, хуманитарни и социални науки, психология, литература, право и др. Освен научни списания в базата от данни се индексират и предоставят в пълен текст над 400 американски, канадски и международни вестници, повече от 56 000 дисертации в различни области на знанието и бизнес информация за 90 държави.


PsycARTICLES (EBSCOhost) съдържа над 150 000 статии от близо 80 списания, публикувани от Американската психологическа асоциация (APA).


Psychoanalytic Electronic Publishing Archive включва 59 водещи монографии по психоанализа, 42 ядрени списания за периода от 1871 г. до 2007 г., също така глави от книги, рецензии, писма и над 7000 графики и илюстрации. Архивът предлага достъп до трудовете на Зигмунд Фройд на английски и немски език. В последната версия на продукта е добавено цялото съдържание на три нови списания: “American Imago” (1939-), “Journal of Clinical Psychoanalysis” (1992-2003) и “Psychoanalysis and History” (1999-) и две книги: “Psychoanalytic Practice: Principles”, том 1 (1985) и “Psychoanalytic Practice: Clinical Studies”, том 2 (1991) от Хелмут Томе и Хорст Кехеле.


Pulsar Online Services – съдържа пълнотекстови електронни версии на абонирани от библиотеката през 2011 г. списания на латиница.


SAGE Journals Online – пълнотекстов достъп само до онлайн версиите на списанията: – Anthropological T eory – за периода 2007-2008, 2010-2011 г.;


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28