This page contains a Flash digital edition of a book.
interview


Haags project zweminstructeur: veel enthousiasme, geen banen


Zestien enthousiaste kandidaten met een sportieve inslag werden vanuit het Werkgeversservicepunt Den Haag opgeleid tot allround zweminstructeur. Zonder uitzondering mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel een vast dienstverband er voor de deelnemers niet in lijkt te zitten, wordt het project door alle betrokkenen als een succes gezien. Een bericht uit de regio Haaglanden.


Het begon in november 2010 met een vraag, er was een structureel tekort aan gediplomeerd personeel in de zwembaden in Den Haag en omstreken. Oorzaak: de vergrijzing, maar ook de zuigkracht van het nieuwe bad in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, de sportieve ontmoetingsplek die volgend jaar geopend wordt. Jaarlijks zijn er voor de ruim twintig baden in de regio Haaglanden zo’n 150 nieuwe medewerkers nodig. Maar waar haal je die vandaan? Het Werkgeversservicepunt kwam met het aanbod: kandidaten met een uitkering die stonden te trappelen om aan de slag te gaan. Niet een groep die gemakkelijk te bemiddelen is, aldus projectleider Peggy Borstlap. ‘Laag opgeleid, al langer zonder betaald werk, voor het merendeel met een allochtone achtergrond en vaak met een meervoudige problematiek.’


Afknapper De opleiding tot zweminstructeur werd verzorgd door de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) en bestond uit drie onderdelen: lifeguard voor zwembaden, instructeur in het Zwem ABC en MFA+ (EHBO). Kortom, een allround opleiding van ruim zes maanden. ‘Een pittige opleiding die van de deelnemers de nodige inspanning vraagt’, vindt Borstlap. Het enthousiasme bij de deelnemers was groot. Het aantal uitvallers gering. Slechts enkelen haakten af. ‘Een heel acceptabel percentage’, aldus Borstlap. ‘In dit soort trajecten valt soms bijna de helft af.’ Nog een opmerkelijk feit: het waren in dit geval juist de deelnemers met een autochtone achtergrond die voortijdig stopten. ‘Meestal is het andersom.’ Naast het opdoen van theoretische kennis werd veel aandacht besteed aan de praktijk. De cursisten liepen stage in één van de Haagse zwembaden. Op maandag 21 juni vond in het restaurant van zwembad Overbosch de feestelijke uitreiking van het diploma plaats. Niet iedereen is al geslaagd. Sommigen moeten nog een deel van hun stage doen of hun theoretische


18 ZWEMBADBRANCHE


kennis bijspijkeren. Dat gebeurt binnenkort. Ondanks een vanuit het Werkplein aangeboden workshop solliciteren is het de deelnemers nog niet gelukt om een vaste baan te vinden. Wel doet een aantal van hen ervaring op als invalkracht via uitzendbureau Tempo-Team. Gezien de bezuinigingen bij de gemeente Den Haag lijkt een vaste aanstelling voorlopig een utopie. Borstlap vindt dat het zwakke punt van het traject. ‘Meestal bieden wij deelnemers via werkgevers een baangarantie, nu dus niet. Juist voor deze doelgroep is dat een afknapper.’


Zelfbeeld Henny Everstein van zwemclub Zuiderpark onderschrijft de woorden van Borstlap. Everstein was stagebegeleider van enkele deelnemers, onder andere van de uit Irak afkomstige Anas Aljawad. ‘Het was een groep die er helemaal voor ging. Ook voor ons was het leuk om met zulke gemotiveerde deelnemers iets te bereiken.’ De uit een echte zwemfamilie afkomstige Everstein legde haar hele ziel en zaligheid in de stagebegeleiding. ‘Mijn man is zweminstructeur en mijn zoon ook. Het is bij ons een uit de hand gelopen passie.’ Iemand als Anas Aljawad had ze een vaste baan gegund. ”In zijn eigen land is hij altijd al met zwemmen bezig geweest. Hij kan ook heel goed met kinderen omgaan. We zitten hier in een volksbuurt, met veel allochtone kinderen. Hij spreekt Arabisch, in dit geval een groot voordeel. Hij bereikt die kinderen veel gemakkelijker.’ Aljawad investeerde veel in zichzelf. Behalve de opleiding tot zweminstructeur leerde hij Nederlands en haalde hij zijn diploma EHBO. Voor het zelfbeeld van de deelnemers was het project volgens Everstein van onschatbare waarde. ‘Het zijn vaak mensen die eenzaam zijn, met weinig vrienden.’ Juist daarom zou een vaste baan ook meer dan welkom zijn. ‘Maar door de bezuinigingen zit dat er niet in. Terwijl er aan de andere kant zoveel vraag is naar gediplomeerd personeel. Heel erg jammer.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52