This page contains a Flash digital edition of a book.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ €2


ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ #48 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 | Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆’


ΜΠΕΣΤΕ….. ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ


Με αυτή τη φράση µπορεί ένα τρίτο µάτι να αντιληφθεί το τεράστιο πρόβληµα στα νησιά του Αργοσαρωνικού και ιδιαίτερα στον Πόρο, στα Μέθανα και την Τροιζήνα. Κάποιοι τύποι πήγαν και είδαν τους απέραντου φυσι- κού κάλους κολπίσκους στον Πόρο και στα Μέθανα. Τους ενέπνευσαν πολύ για να κάνουν «µπίζνες» και µετά…. επήλθε η καταστροφή. Κατέλαβαν τους κόλπους –αφού κανένας δεν δίνει σηµασία από την εξουσία-, αρκεί να υπάρχει η διαπλοκή και η «µίζα», έστησαν τα κλουβιά και τις υπαίθριες εγκαταστάσεις τους, µπήκαν στο Χρηµατιστήριο, και στη συνέχεια τροφοδοτούν εµάς τους ανύποπτους πολίτες µε τα βρωµόψαρά τους, που δεν έχουν πλέον καµία ουσι- αστική θρεπτική αξία. ∆υο Ευρώ (2), ναι καλά διαβά- ζετε, πωλούνται οι τσιπού- ρες στα Super Markets και όπως τα θέλετε, µε γυριστή ουρά, µε ίσια, µε χρώµα µπλε ή µοβ ή όποιο άλλο χρώµα επιθυµείτε, και όσον αφορά την θρεπτική τους αξία, ρωτήστε του ειδικούς –ΜΗ∆ΕΝ-. ∆εν είναι µόνο αυτό, αλλά έρχονται οι κύριοι ιδιο- κτήτες αυτών των απαί- σιων κατασκευών να παρα- νοµούν, να πιέζουν τους δηµόσιους υπαλλήλους να κάνουν «για λογαριασµό τους» παρεµβάσεις στην ∆ιοίκηση και τέλος να δια- πλέκονται µέχρις εσχάτων και να αισχροκερδούν σε βάρος της δικιά µας υγείας και των παιδιών µας. Έλεος. ∆εν υπάρχει εισαγγε- λέας για να δει τα πράγµατα όπως θα έπρεπε να είναι;


ΠΟΡΟΣ S.Ο.S


λιέργειες και χωρίς καµία «ένδοια» προτρέπει τους ιδι- ώτες να επενδύουν σε αυτές. Όµως χωρίς περιβαλλο- ντικούς όρους, χωρίς προδιαγραφές λειτουργούν και θα λειτουργούν ακόµη πολλές από αυτές τις µονάδες. Έτσι καταστρέφουµε το περιβάλλον, υποθηκεύοντας αυτή την καταστροφή στις επόµενες γενεές και «γαια πυρ µυχθήτω», όπως λέγανε οι αρχαίοι µας πρόγονοι. Αυτό όµως πρέπει να σταµατήσει και οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις πρέπει να ξεσηκωθούν να διεκδικήσουν και να φωνάξουν. «ΦΤΑ- ΝΕΙ ΠΙΑ» Εµείς για τους απλούς κατοίκους του Πόρου, τους


Ή


ψαράδες και τους επαγγελµατίες αφιερώνουµε ένα οκτασέλιδο, της τελευταίας δυναµικής τους παρέµβα- σης στον Πόρο.


Με πανό και συνθήµατα διαδήλωσαν οι πολίτες του Πόρου.


ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ


πιες εγκαταστάσεις τις χαρακτηρίζει η Περι- φέρεια Αττικής, καί τώρα τα τρία υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Τουρισµού, Ανάπτυξης) τις ιχθυοκαλ-


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Έντονη διαµαρτυρία ανάντια στις ιχθυοκαλλιέργειες. ΕΝΘΕΤΟ 8 ΣΕΛΙ∆Ο


ΜΥΓΙΑΚΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ… ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ Μια µε τις «κουτσουλιές» στα Μέγαρα, µια µε


το «δήθεν» βιοκοµποστ στη Βοιωτία και το λαθρε- µπόριο τοξικών στη ΜΕΣΣΑΠΙΑ ο Μυγιάκης- µε όλες τις κυβερνήσεις τα καταφέρνει-,το ∆ελτίο Τύπου που πήραµε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λέει... πάρα πολλά. Σχετικά µε τη λειτουργία της βιοτεχνίας παραγωγής βιολογικών λιπασµάτων της εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΒΙΟΚΟΜΠΟΣΤ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην περιοχή Ευαγγελίστριας του ∆ήµου Αλιάρτου έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω: 1. Η λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας έχει


διακοπεί µε απόφαση της ∆/νσης Ανάπτυξης της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας προ 2ετίας. Έχει δε ανακληθεί η άδεια διαχείρισης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων που κατείχε από το 2006. 2. Με εντολή του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Βοιωτίας διενήργησε σήµερα έλεγχο στην ανωτέρω βιοτεχνία όπου διαπιστώθηκε ότι τα µηχανήµατα που ήταν σφραγισµένα από την ∆/νση Ανάπτυξης εξακο- λουθούν να είναι σφραγισµένα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι χωρίς η µονάδα να παραλαµβάνει νέο υλικό υπήρχε επεξεργασία οργανικών ουσιών από τους υφιστάµενους σωρούς που υπήρχαν στη βιοτεχνία µε αποτέλεσµα να υπάρχει έντονη δυσωδία. Η µονάδα δηλαδή λειτουργούσε µερικώς δηµιουργώντας κινδύνους για το περιβάλλον. 3. Ενηµερώθηκαν όλες οι αρµόδιες αρχές (Εισαγ- γελία Λιβαδειάς, Αστυνοµικό Τµήµα Αλιάρτου, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) προκειµένου να ενεργήσουν ανάλογα. 4. Οι υπηρεσίες µας θα διενεργήσουν αύριο έλεγχο και στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας στη Ριτσώνα της Εύβοιας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα εξαντλήσει όλα τα νόµιµα µέσα που έχει στη διάθεσης της για την προστασία του περιβάλλοντος στη συγκεκριµένη περιοχή.


Τα παιδικά καθισµατάκια αυτοκινήτου είναι αναµφισβήτητα ένα από τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ κάθε γονιού για τις ασφαλείς µετακινήσεις των παιδιών του. Όµως η επιλογή και η αγορά του σωστού καθίσµατος αποτελεί δύσκολη απόφαση και κρύβει παγίδες που πολλοί µπορεί να µην τις έχουµε καν υπόψη. Ο οργανισµός HealthyStuff έχει ξεκινήσει


από το 2008 µια έρευνα και υποβάλλει κάθε χρόνο τα καθίσµατα που διατίθενται στην αγορά σε διάφορα τεστ. Τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν προσφάτως για το 2011, µόνο χαρούµενα δεν είναι και πρέπει να κάνουν τους γονείς να ανησυχούν ακόµη περισσότερο για το που βάζουν να κάθονται


τα παιδιά τους.


Σε περισσότερο από τα µισά καθισµατάκια ανιχνεύτηκαν συστατικά χηµικών ουσιών που είναι γνωστά ή πιθανόν να προκαλέσουν επιβλαβείς για την υγεία επιπτώσεις. Το καλό νέο της υπόθεσης είναι ότι από


τότε που οργανισµός ξεκίνησε τα τεστ µέχρι τα φετινά αποτελέσµατα, η µέση κατάταξη των καθισµάτων έχει βελτιωθεί κατά 64%. Ο οργανισµός ελέγχει τα καθίσµατα για παρουσία του συστατικού βρωµίου που δείχνει την παρουσία βρωµιούχων επιβραδυντικών φλόγας, επίσης χλωρίου, µολύβδου και άλλων βαρέων µετάλλων µέταλλα όπως αντιµόνιο, αρσενικό, χρώµιο, κοβάλτιο, χαλκό, υδράργυρο και κασσίτερο.


ΠΑΚΟΕ – ΕΛΚΕΘΕ ΚΑΙ Sea Diamond


Πριν δύο χρόνια το ΠΑ.ΚΟ.Ε είχε καταγγείλει ότι το ΕΛΚΕΘΕ στην πλαζ του Αγίου Κοσµά, ρίχνει απόβλητα από τις παράγκες- εγκαταστάσεις, που έχει δυστυχώς ακόµα και τις χρησιµοποιεί σε ερευνητικά προγράµµατα ιχθυοκαλλιέργειας µολύνοντας τη θάλασσα και τους λουόµενους. Πρόσφατα είχαµε είκοσι (20) καταγγελίες, γιατί το έγκληµα αυτό συνεχίζεται. Προκλητικό λοιπόν το ΕΛΚΕΘΕ σε πρόσφατη έκθεσή του αναφέρει για την Καλδέρα της Σαντορίνης σε σχέση µε το δυστύχηµα του “Sea Diamond” ότι τα αλιεύµατα είναι ασφαλή, σε σχέση µε άλλες περιοχές, που δεν τις αναφέρει. Εµείς


εκτιµάµε ότι συγκρίνει τον Μαλιακό και Αµβρακικό κόλπο που όντως τα ψάρια εκεί δεν είναι ότι το καλύτερο, ιδιαίτερα σε περιεκτικότητα βαρέων µετάλλων (νικέλιο, χρώµο,σίδηρο, υδράργυρο κ.α) Για µας το ναυάγιο στην Καλδέρα είναι ακόµα µία ανοιχτή πληγή


για τις Ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα για το κοσµοπολίτικο νησί της Σαντορίνης.


Πάντως η αξιοπιστία του ΕΛΚΕΘΕ, µιας και περιπλανήθηκε σε


πολλά Υπουργεία και ακόµα είναι σε επικίνδυνη «αιώρα», για µας είναι πολύ χαµηλή.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΛΗΜΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ


Την Τετάρτη 10 Αυγούστου σε καταστήµατα της Νίκαιας και του Κερατσινίου, θηροφύλακες κατέσχεσαν 78 άγρια πουλιά. Τακτικά στο παζάρι του Σχιστού γίνονται κατασχέσεις σε 250, 300 άγρια πουλιά και ζώα… Από κοινού οι θηροφύλακες των κυνηγητι-


κών συλλόγων µε περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγµατοποιούν ελέγχους και κάνουν κατασχέσεις σε παράνοµα άγρια πουλιά συνήθως καρδερίνες, φανέτα, γεράκια, γαλιάντρες, φλώροι και άλλα. Συνηθισµένο στέκι παράνοµης πώλησης πτηνών και αγρίων ζώων γενικά είναι το παζάρι του Σχι- στού κάθε Κυριακή. Άλλα σηµεία πώλησης είναι


τα καταστήµατα που πωλούν είδη διατροφής για τα πουλιά και άλλα ζώα, επίσης η πώληση µέσω internet, είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο. Η συνθήκη Ramsar είναι αυτή που ορίζει τον τρόπο συµπεριφοράς µας στα άγρια ζώα. Επιτρέπεται βάση της νοµοθεσίας της Ελλάδος η οποία έχει εναρµονίσει µε την οδηγία 79/409/ της ΕΟΚ να γίνεται ορθολογική εκµετάλλευση της θήρας. Οι οδηγίες για την συµπεριφορά αυτή έχουν δοθεί στους κυνηγητικούς συλλόγους φιλοζωικών οργανώσεων. Η απουσία ελέγχων για την διακίνηση των άγριων πουλιών έχει επιτρέψει να ανθεί µια


παράνοµη αγορά µε υψηλό τζίρο και κέρδη για τους εµπόρους µε αύξηση των παράνοµων συλ- λεκτών αγρίων ζώων. Οι µηνύσεις που κάνουν οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ήδη κατατεθεί και θα εκδικαστούν σε 1-2 χρόνια µέχρι τότε ο κάθε ένας από εµάς έχει χρέος να προστατεύει την ζωή αυτών των άγριων πουλιών και ζώων, τα οποία πολλές φορές για να εξυπηρετήσουµε τις «δήθεν» εσώψυχες ανάγκες των παιδιών µας τα βάζουµε στο σπίτι µας σε ένα «κουτί» και δεν ξέρουµε πόσες αρρώστιες κουβαλάει πάνω του και καθίσταται επικίνδυνα πολλές φορές για την υγεία των παιδιών µας.


32 XΡΟΝΙΑ


ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΚ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΕ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48