This page contains a Flash digital edition of a book.
Events


Open daily 10.00am – 5.00pm Exciting Summer events: Scales & tails interactive


Animal Antics shows 9, 10 and 11 August


Don’t miss your chance to meet and handle lots of different reptiles, lizards, giant snails and snakes.


Monkey Tea Party 13 and 14 August


Bring your cuddly monkey or come dressed up as an animal and enjoy a tea party with a difference! Meet our new mascot Bananas the monkey, plus fun games and food.


Rainforest Roadshow - 23, 24 and 25 August Find out how the tribal people hunt and what they eat. Have a go with a genuine blowpipe, meet scorpions, tarantulas, stick insects and much more. Due to popularity, booking is essential for all events.


Ar agor bob dydd o 10.00am tan 5.00pm Digwyddiadau Cyffrous yr Haf:


Sioeau rhyngweithiol cennau a chynffonnau


Animal Antics 9, 10 ac 11 Awst Dyma’ch cyfl e i gwrdd a trin â llawer o ymlusgiaid, madfallod, malwod mawr a nadroedd.


Te-parti mwnci - 13 a 14 Awst


Dewch â’ch mwnci meddal neu dewch wedi gwisgo fel anifail i fwynhau te parti â gwahaniaeth! Dewch i gwrdd â’n masgod newydd, sef Bananas y mwnci, a mwynhau gemau llawn hwyl a bwyd.


Sioe Deithiol y Goedwig Law 23, 24 a 25 Awst Cyfl e i ddysgu sut mae’r bobl lwythol yn hela a beth maen nhw’n ei fwyta. Rhowch gynnig ar chwythbib go iawn,


cwrdd â sgorpionau, tarantwlaod, pryfed brigyn a llawer mwy. Oherwydd poblogrwydd y digwyddiadau, mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw.


Plantasia, Parc Tawe, Swansea, SA1 2AL www.plantasia.org • 01792 474555


City and County of Swansea Dinas a Sir Abertawe


What’s On In Swansea Magazine | 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76