This page contains a Flash digital edition of a book.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ €2


ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ #43 | IAΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆’ ΠΑΚΟΕ 32 XΡΟΝΙΑ


ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ


ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ


∆ΙΑΠΛΕΚΟ- ΜΕΝΟΥΣ


∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Όπως η «διαπλοκή», οι λοβιτούρες, οι λαµογιές,


που λειτουργούν υπέροχα µε όλες τις κυβερνήσεις είτε σοσιαλιστικές, είτε νεοφιλελεύθερες, έτσι και το «νέφος» της Αθήνας απτόητο παρά την αµόλυβδη (οι καταλύτες που είναι, δυστυχώς τους ξεχάσαµε, µόλις το 12% αντικαθίστανται), τα φίλτρα στις βιοµηχανίες (να λειτουργούν µε δεκάδες καρµπόν ΜΠΕ να δίνουν άνετα περιβαλλοντικούς όρους) και ο στόλος των αυτοκινήτων να πολλαπλασιάζεται και επίσηµα, µελέτες πολύχρονες αποδεικνύουν ότι το «νέφος» σκοτώνει – γεγονός που το ΠΑΚΟΕ εδώ και τριαντα δύο χρόνια έχει επισηµάνει µε τις επιδηµιολογικές µελέτες του. Συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα


Aphekom (εξήντα επιστήµονες από 13 χώρες), τρία χρόνια µελετούσαν σε 40 εκατοµµύρια κατοίκους σε 25 Ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις. Τρίτη στην σειρά η Αθήνα, µε πρώτη το Βουκουρέστι και δεύτερη την Βουδαπέστη. Μέση ετήσια τιµή 29,4µg/m3 ΡΜ10 στην


Αθήνα µε όριο τα 10µg/m3. Οι Αθηναίοι µε πάνω από τα 30 χρόνια τους θα µπορούσαν να ζήσουν δεκατρείς µήνες περισσότερο εάν η µέση ετήσια τιµή ήταν κάτω των 10µg/m3. Αυτά για τους λιγοστούς Αθηναίους (1,9 εκατοµµύρια πάνω από τα 30 χρόνια τους). Τρίβουν τα χέρια τους ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία καθώς και τα γραφεία «τελετών», µια και έχουν τώρα αναδουλειές µε την……. οικονοµική κρίση.


ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΚΟ ΜΕ… ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


H Ειδική γραµµατέας αδειάζει υπουργό και υφυπουργό


Τεράστιο περιβαλλοντικό έγκληµα, έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια εξαιτίας της ανεξέλε- γκτης και ελλιπέστατης διαχείρισης των αποβλήτων της ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια. Έχουν ρυπάνει τους υπόγει- ους υδροφορείς, έχουν καταστρέψει περιοχές Natura και ο υφυπουργός Μανιάτης (ίσως έχει συνηθίσει από το βρώµικο νερό του Ναυπλίου, όπου κατά δεκάδες πηγαίνουν στα νοσοκοµεία οι άνθρωποι), έδωσε παράταση στην αδειοδότηση της απόρριψης των τοξικών αποβλήτων της ΛΑΡΚΟ- και εδώ θα µας πει ότι δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε είναι µια σκουριά όπως αυτή της Χαλυβουργικής-.


Σε ερώτηση βουλευτών της Νέας


∆ηµοκρατίας, η απάντηση της υπουρ- γού είναι τµήµα του απολογητικού υποµνήµατος της κας Καραβασίλη η οποία είχε χαρακτηρίσει τα απόβλητα της ΛΑΡΚΟ «τεράστιο περιβαλλοντικό έγκληµα που σπέρνει το θάνατο» Η ειδική Γραµµατέας «αδειάζει»


τον υφυπουργό τονίζοντας ότι ο ίδιος πήρε την απόφαση για παράταση της αδειοδότησης στην ΛΑΡΚΟ για ένα χρόνο, δεδοµένου ότι η ΛΑΡΚΟ


θεωρείται το «φιλέτο» της Ελληνικής Οικονοµίας µιας και κατα- τάσσεται στις πέντε διεθνείς εταιρίες εξαγωγής νικελίου. Οι άνθρωποι – κάτοικοι στην Μεσάπεια, δεν µετρούν µπροστά στα νικελοδολλάρια στο κατά τα άλλα «σοσιαλιστικό» ΠΑΣΟΚ.


ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Η…CRETA FARM


Νέα στοιχεία προσδίδουν στην υπόθεση της «βιολογικής» Creta Farm, µεγάλο εισαγγε- λικό ενδιαφέρον. Όλοι θα διαβάσετε στις µέσα σελίδες (5-6) τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε το ΠΑΚΟΕ για µια εβδοµάδα στην ατµόσφαιρα της περιοχής Λατζιµά και στα νερά γεωτρήσε- ων και αποχετευτικών συστηµάτων, ήταν άκρως επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία. Ιδιαίτερα τα αιρούµενα σωµατίδια (T.S.P., PM10, PM2.5 ), τα κολοβακτηρίδια, τα αµµωνιακά, τα νιτρικά στο νερό βρέθηκαν,


σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Στις µέσα σελίδες παρουσιάζονται νέα στοιχεία για την οργανωµένη συγκάλυψη από τις «κρατικές» υπηρεσίες, των παραβάσεων, παραλείψεων που θεωρούνται εγκληµα- τικές αδιαφορίες και ελπίζουµε τώρα να επέµβει και ο εισαγγελέας Ρεθύµνου αλλά και ο εισαγγελέας περιβάλλοντος που θα προσφύγουµε. Ταυτόχρονα εξετάζεται και η οργανωµένη υποβολή πολλών αγωγών από κατοίκους και φορείς. (Ρεπορτάζ σελίδα 5-6)


TΟ ΠΑΚΟΕ ∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που το ΠΑΚΟΕ, µετά από έρευνα, διαπί-


στωσε ότι ο Καλαµάς, η λίµνη των Ιωαννίνων και η βιοµηχανική ζώνη είναι ένα αλυσιδωτό πρόβληµα περιβάλλοντος, που άµεσα ζητούσε λύσεις. Τότε ο Νοµάρχης (σηµερινός Περιφερειάρχης), ο ∆ήµαρχος, έβγαλαν τρελό το ΠΑΚΟΕ συνεπικουρούµενος και από την κρατική ραδιοφωνία µε µια εγκάθετη δηµοσιογράφο Σήµερα µετά από δυο χρόνια έρχονται άλλοι φορείς, όχι το ΠΑΚΟΕ, να επιβε-


βαιώσει τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ και να δώσει ένα καλό µάθηµα σε όλους αυτούς που κλείνουν τα µάτια στα προβλήµατα και δεν θέλουν να τα αναδείξουν. Στο εκτενέστατο ρεπορτάζ (σελ 9) φαίνεται το αδιέξοδο που έχει έρθει ο Καλαµάς και η Παµβώτιδα, εξαιτίας της αναλγησίας των δήθεν «υπευθύνων».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56