This page contains a Flash digital edition of a book.
Op de tweede dag van zijn dienstverband stond hij al in zwembroek aan de rand van het bassin. Om in de huid van de toezichthouder en de gast te kruipen. Ook draaide hij horecadiensten. Proeven en voelen hoe het werkt. Op de vloer, in de praktijk. Niet als doel op zich, maar wel als middel om noodzakelijke verbeterprocessen in gang te zetten. Binnen Optisport zelf en in het verlengde daarvan de branche als totaal. Het zijn investeringen die op termijn hun vruchten moeten afwerpen. Nieuwe concepten voor sport en vrije tijd moeten er komen. Met een hogere klanttevredenheid dan nu het geval is. Met medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk en die, naast meer aandacht vanuit het management, ook financieel gestimuleerd worden om hun beste beentje voor te zetten. Nog een factor van betekenis: de rendementen en de aandeelhouders. Ook die moeten tevreden zijn met Optisport. Ambitieuze doelen, maar wel reëel en haalbaar. Vooral omdat er volgens Van Iersel nog zoveel kansen liggen. Als partner in preventieve gezondheidszorg. Als partij die risicodragend durft te exploiteren, in tijden dat overheden nadenken over hun uitgaven. Als organisatie in een omslag, van seizoensbedrijf naar gastgerichte dienstverlener, het hele jaar rond. Met passie schetst hij zijn ideeën, zoals hij dat eerder dit jaar ook voor circa 130 managers binnen Optisport deed. “Alles begint met iemand aankijken en een glimlach.’’


Bereikbaar Van Iersel (48) had al een imposante loopbaan achter de rug, voordat hij bij Optisport aan het roer kwam te staan. Hij was directeur van Start Uitzendbureau en later, na een overname, van USG. In die functie was Van Iersel, afgestudeerd als bedrijfskundige, verantwoordelijk voor de markten in Nederland, België en Italië. Ook bekleedde hij lang een leidinggevende functie binnen Adecco, een periode waarin de hele Benelux tot zijn portefeuille hoorde. Kortom, Van Iersel had geen last van oogkleppen toen hij op 1 november vorig jaar aantrad als algemeen directeur bij Optisport. Met zijn voorliefde voor sport noemt hij de functie op zijn lijf geschreven. Effectieve communicatie en bereikbaar zijn, staan hoog in zijn vaandel. Daarom ook is zijn mailadres gemakkelijk te vinden op de website van zijn werkgever. Voor zowel medewerkers als gasten van accommodaties. Het is wat Van Iersel betreft niet zo maar een cosmetische actie. “Als branche moeten we nog veel meer leren open te staan, voor zowel onze interne als externe klanten. We staan midden in de samenleving, maar beseffen dat nog niet ten volle. Het gevolg: we missen kansen als het gaat om gastvrijheid, klanttevredenheid, loopbaanperspectieven voor onze mensen, en onder de streep uiteindelijk gezonde rendementen.’’


Aantrekkelijk sportaanbod Tijdens zijn oriëntatiefase binnen Optisport is Van Iersel onder de indruk geraakt van de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Aan het bad, achter de bar en op andere plekken in de organisatie. Tegelijkertijd heeft hij vastgesteld dat de hele leisurebranche, inclusief de zwembaden, nogal traditioneel is ingesteld. Vooral de passiviteit viel hem op. Wachten tot de gast laat weten wat hij wil, in en buiten het bad. “En ondertussen stellen we met z’n allen vast dat het recreatieve zwemmen afneemt.’’ Het is daarom volgens Van Iersel hoog tijd om nieuwe ideeën te ontwikkelen, concepten die aansluiten bij wat de markt wil. Buitenschoolse opvang (BSO) met sport is er een voorbeeld van. Binnen Optisport wordt werk gemaakt


van het aanbieden van een aantrekkelijk sportaanbod, voor zowel kinderen als hun ouders. Zwemles, schaatsles en tennisles binnen één accommodatie, onder leiding van deskundige en enthousiaste medewerkers. “Met alle mogelijkheden om een zwemdiploma te halen, op uren dat de BSO geopend is. Zo’n sport BSO kan uitgroeien tot een onmisbare voorziening in de preventieve gezondheidszorg.’’


Die hele ontwikkeling staat volgens Van Iersel nog maar in de kinderschoenen. “Slechts drie procent van het totale budget van 80 miljard voor gezondheidszorg in ons land wordt besteed aan preventieve acties. Dat betekent dat er gigantische kansen liggen, ook richting het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. We moeten sportabonnementen voor medewerkers veel beter in de markt leren zetten. En tegelijk investeren in partnerschappen met verzekeraars en andere partijen die het bewegen faciliteren.’’


Loopbaanontwikkeling Dergelijke nieuwe concepten maken het ook mogelijk om de eigen medewerkers betere carrièreperspectieven te bieden. Voor Van Iersel is loopbaanontwikkeling een speerpunt. “Een toezichthouder moet, als hij of zij dat wil, bij ons kunnen uitgroeien tot bijvoorbeeld locatiemanager.’’ De Optisport Academy, het eigen kennisinstituut, is daarvoor de ideale springplank. “Met onze focus op gastgerichtheid zijn vakinhoudelijke kwalificaties niet meer voldoende. Je moet ook dienstverlenende kwaliteiten hebben en beschikken over kernwaarden als loyaliteit, flexibiliteit en gedrevenheid.’’ Een betere dienstverlening leidt op termijn tot een hoger rendement in de hele organisatie. Niet alleen de aandeelhouders moeten daar volgens Van Iersel van profiteren.”Ook de toezichthouder, de schoonmaker en het horecapersoneel, iedereen binnen de organisatie, heeft recht op een incentive fee. Een voorstel in die richting ligt op dit moment ter goedkeuring hij de ondernemingsraad.’’


Flexibiliteit Aandacht voor persoonlijke wensen, loopbaanontwikkeling en financiële prikkels vragen in de visie van Van Iersel wel om een tegenprestatie. Met zijn achtergrond in de uitzendwereld is flexibiliteit van medewerkers voor hem een vanzelfsprekendheid. Maar ook een noodzaak om als branche succesvol te zijn met nieuwe marktconcepten. “Optisport is in veel opzichten nog steeds een seizoensbedrijf. In het tweede en derde kwartaal van het jaar is het, globaal gesproken, rustig in veel van onze accommodaties. Het gevolg is dat veel mensen niet effectief kunnen worden ingezet en rendementen onder druk komen te staan.’’ Flexibele en breed inzetbare medewerkers zijn daarom nodig, net als managers met het vermogen om goed te plannen. “Natuurlijk zullen individuele belangen en de belangen van de organisatie altijd in zekere mate met elkaar schuren. Neem bijvoorbeeld het werken in het weekeinde. Voor ons als organisatie zijn dat economisch lucratieve uren. Maar in de huidige situatie steken niet veel medewerkers de vinger op, als gevraagd wordt om op zaterdag of zondag te werken.’’ Om van Optisport werkelijk een gastgerichte organisatie te maken is volgens Van Iersel tijd nodig. “Gedragsverandering is per definitie een tijdrovende zaak. Maar het is wel de enige manier om marktleider te zijn én te blijven.’’


Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52