This page contains a Flash digital edition of a book.
vragen. (Van Herpen 2005) Wanneer je kijkt naar het (zwem)onderwijs dan zijn er twee cruciale vragen. Ten eerste, hoe denk je dat mensen (ook kinderen) zich ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het zwemonderwijs? En ten tweede meer specifiek, wat is hier nu voor nodig? Het is van belang dat mensen die samen optrekken om ‘zwemonderwijs te maken’, ook samen op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Hierbij vormen authenticiteit en betrokkenheid de basis voor goed zwemonderwijs. In onze eigen zoektocht naar hoe we onze ideeën konden vormgeven kwam ik via Claartje Driessen in contact met Marcel van Herpen en met Ervarings- Gericht Onderwijs. ErvaringsGericht Onderwijs sluit ontzettend goed aan bij wat we voor ogen hebben. In dat opzicht kun je zeggen dat ErvaringsGericht ZwemOnderwijs één van de resultaten is van onze gedachten en ideeën. We zijn met Marcel van Herpen en de zwembaden De Heerenduinen, De Wel, Fletiomare, De Drie-Essen, De Waterwycken en zwembad Vollenhove in november vorig jaar hiermee begonnen. Op 10 mei zijn tijdens de Week van het Zwemonderwijs de zwemonderwijzers van deze zwembaden aanwezig om over hun ervaringen te vertellen.


Eén van de resultaten, zijn er nog meer? Met Peter Verberne en Anja van Raam ben ik bezig om het overlevings- zwemmen voor peuters een impuls te geven. In 2008 is hier door Anja een workshop over gehouden tijdens de Week van het Zwemonderwijs. Zij is toen gaan experimenteren in het haar eigen zwembad en dit heeft vorig jaar tot een eerste training geleid. Afgelopen maart is er een tweede training geweest. De zwembaden die daar aan hebben meegedaan, gaan we over een langere periode begeleiden in het opzetten van het overlevings- zwemmen voor peuters in hun eigen accommodatie. Ook Peter Verberne is aanwezig op 10 mei. Met Johan Harlaar van de CALO ben ik bezig om te kijken hoe we spel en spelen in kunnen zetten in de zwemles. De CALO werkt hiermee in hun opleiding voor vakdocenten. Dit project staat nog aan het begin. Johan Harlaar is eveneens weer aanwezig tijdens de Week van het Zwemonderwijs en verzorgt een workshop.


Wat doe je zelf tijdens de Week van het Zwemonderwijs? Ik geef ook een workshop op zowel 7 mei (voor de rapporteurs en kaderleden van verenigingen) als op 10 mei (de congresdag). Mijn eigen workshop heet de IJsberg. Ik gebruik de IJsberg als metafoor om de motorische ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken. Ik heb deze overgenomen uit het rekenonderwijs dat gebruikt wordt op de Fontys PABO in Eindhoven. Het biedt zeker interessante aanknopingspunten voor het zwemonderwijs. Geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom om de workshop bij te wonen.


Het moge duidelijk zijn, het samen optrekken van deze twee belangrijke spelers in de zwembranche zorgt voor synergie. De kennis en ervaring van Thamar Henneken en Ester Wisse met betrekking tot het pedagogische klimaat in het zwembad zullen zeker een positief effect hebben op de discussie over goed zwemonderwijs. Dit gecombineerd met de ruime kennis en kunde van zowel het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als het Mullier Instituut maakt de samenwerking waardevol voor nu en in de toekomst.


abonnees op de gratis gedrukte uitgave meld je aan voor een gratis abonnement


3751


abonnees op onze gratis digitale nieuwsbrief meld je aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief


volg ons op LinkedIn via zwembadbranche.nl/linkedin


4560 503 230


in de LinkedIn-groep volgers op Twitter volg ons op Twitter via @zwembadbranche aA n BLIJF OP DE HOOGTE c


ZWEM


e


br B D h


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52