This page contains a Flash digital edition of a book.
UIT HET WATER


ZwembadBranche Open 2011 Mini congres ‘Zwembranche 2.0’


Op donderdag 26 mei a.s. zal de derde ‘Zwembad- Branche Open’ worden georganiseerd. Een informatieve dag waarbij kennisoverdracht en netwerken wordt gekoppeld aan ontspanning. Thema van deze editie is ‘Zwembranche 2.0’


Tijdens dit mini-congres zullen Janne Kuipers en Ester Wisse een workshop verzorgen over de zwembranche 2.0. Janne is sport en media consulent en werkt voor verschillende sportorganisaties aan de verbetering van sportbeleving door het gebruik van nieuwe media. Daarnaast schrijft hij weblogs over dit thema voor www.sport28.nl en www.sport8.nl. Ester is onderzoekster bij het W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal wetenschappelijk onderzoek in de sport. Bij het Mulier Instituut houdt zij zich voornamelijk bezig met vragen op het gebied van sport & multiculturaliteit en sport & onderwijs. Ook is zij betrokken bij verschillende onderzoeken in de zwembranche. Haar achtergrond als wedstrijdzwemster, zwemtrainster, zwemonderwijzer en vakleerkracht lichamelijke opvoeding stellen haar goed in staat sociaal wetenschappelijk onderzoek en zwempraktijk aan elkaar t e verbinden.


Janne en Ester zullen tijdens de golfdag ingaan op het huidige imago van de zwembranche, haar toekomstperspectieven en de rol die nieuwe media hierin kunnen spelen. In deze interactieve workshop proberen zij samen met de deelnemers onderzoeksgegevens en good practices uit andere sporttakken te vertalen naar de zwembranche.


Verder zal Marcel de Visser een presentatie geven over ‘2521 gewoon zwemmen’, een innovatief concept dat de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) afgelopen najaar lanceerde. Marcel de Visser is werkzaam bij de KNZB als projectleider accommodatiezaken.


Kern van het verhaal: een basisvoorziening realiseren op een betaalbare locatie, met relatief weinig kosten voor personeel en energie. Opvallend detail: zwemverenigingen moeten een actieve rol gaan spelen in de exploitatie van het bad. Het plan zorgt voor veel deining in de zwembadbranche. Activering van vrijwilligers, als opstapje naar een zwemvereniging die meedraait in de risicodragende exploitatie van zwemwater. Met aan de horizon zelfs een scenario, waarin de vereniging als eigenaar eindverantwoordelijke is voor beheer, exploitatie en onderhoud van het bad. ‘Het grote voordeel van deze constructie is dat de vereniging baas in eigen bad is en de afhankelijkheid van commerciële partijen afneemt.’


In de middag wordt voor de ervaren golfers (in bezit van GVB) een competitie georganiseerd op een 9-holes baan. Voor de startende golfers wordt er een golfclinic georganiseerd, onder leiding van golfprofessionals. Voor deelname aan deze dag betaalt u € 175,00 per persoon exclusief BTW, maar inclusief: documentatie, lunch, deelname congres, greenfee of deelname golfclinic, alle consumpties en uitgebreid diner.


Aanmelden kan via het aanmeldformulier op pagina 46 of via www.zwembadbranche.nl/golf


Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52