This page contains a Flash digital edition of a book.
Van minder schoolzwemmen naar meer specifieke doelgroepen overdag


Steeds meer baden hebben te kampen met het verdwijnen van schoolzwemmen door bezuinigingen en door demografische ontwikkelingen. Dit gat in de dagbezetting van het zwembad en natuurlijk ook de gemiste inkomsten kunnen op een andere manier ingevuld worden. Er zijn specifieke recreatieve doelgroepen die de weg naar het zwembad overdag weten te vinden zoals senioren, mensen met chronische aandoeningen en ouders met baby’s. Om al deze doelgroepen te bedienen kunnen voor elke groep speciale begeleide recreatieve uren in het zwembad worden aangeboden.


Zwemmen voor mensen met een medische indicatie Er is een grote groep patiënten die uitbehandeld is bij de arts of fysiotherapeut. Zij krijgen vaak het advies om vooral te blijven bewegen. Zwemonderwijzers die opgeleid zijn voor de specialisatie Zwemmen met Medische Indicatie kunnen deze zaken goed oppakken voor verschillende groepen. Hierbij kun je denken aan mensen die zijn uitbehandeld en kampen met hart- en vaatproblemen, personen die uitbehandeld zijn na kanker, personen met chronische longaandoeningen zoals COPD, mensen met lage rugpijn, de ziekte van Bechterew, artrose, osteoporose, orthopedische aandoeningen, diabetes. Elke groep heeft zijn eigen specifieke aanpak nodig waarbij het van belang is om per aandoening te weten wat de


‘do’s’ en de ’dont’s’ zijn. De beroepsopleiding Instructeur Zwemmen met Medische Indicatie biedt hiervoor veel handvatten.


Fifty Fit zwemmen De groei van de groep senioren kent nog lang geen einde. Deze groep bestaat uit verschillende senioren, van de nog vitale vijftiger of zestiger tot en met de ouderen met (beginnende) ouderdomsmotoriek. Bij deze doelgroep is het dan ook belangrijk hoe om te gaan met deze verschillen. Kennis van motorische eigenschappen en lichamelijke veranderingen van het bewegingsapparaat is hierbij van belang. Senioren en bewegen in het water kan in zowel halfdiep als diepwater. Hierbij komen fitheid, leren, ontspanning, presteren en interactie aan de orde. Het sociale aspect is bij deze groep van groot


belang. Dit is een extra mogelijkheid en een kans om deze groep blijvend aan je bad te binden.


Ouder en Kind zwemmen Ouder en Kind zwemmen is in Nederland een gewilde activiteit. Ouders willen graag betrokken zijn bij het watervrij maken en leren zwemmen van hun kind. Daarnaast wordt door het veelzijdig en intensief bewegen in het water ook de motorische ontwikkeling van het kind geprikkeld. Als instructeur bij deze groep is het daarom van belang om kennis te hebben van de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is de communicatie tussen lesgever, ouder en kind een belangrijk aspect wat leidt tot succes en plezier in de les. Met een goede begeleiding stroomt deze doelgroep door naar peuterzwemmen en uiteindelijk het particuliere leszwemmen.


Scholing personeel Voor elke groep geldt dat specifieke kennis en vaardigheden van belang zijn. Goed geschoold personeel is dan ook van belang voor het verantwoord omgaan met en slagen van deze doelgroepen. De Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs biedt voor elke doelgroep specifieke opleidingen. Zowel incompany trainingen als cursussen met open inschrijving. Meer informatie: www.nbz.nl of 073 - 61 2 40 61


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52