This page contains a Flash digital edition of a book.
ze eerst moeten testen voordat ze aan de les kunnen beginnen. Ze zijn nu vooraf snel en precies op de hoogte van het niveau en de vaardigheden van de leerlingen en wat deze in de afgelopen lessen hebben gedaan. De lessen van de invalkrachten zijn hiermee veel effectiever geworden en ook de vaste krachten kunnen bij terugkomst nog steeds uit de voeten met de uniform bijgehouden administratie. In feite is de tweedaagse cursus zo’n succes dat deze inmiddels verplicht is gesteld voor elke nieuwe zwemonderwijzer in Amsterdam. De zwemonderwijzers die al langer werkzaam zijn in Amsterdam hebben deze cursus gevolgd in het kwaliteitstraject vanaf 2005. Overigens is elk zwembad er zelf verantwoordelijk voor om nieuwe medewerkers en invalkrachten van Randstad wegwijs te maken in de eigen organisatie. De tweedaagse cursus is alleen gericht op de algemene kenmerken van het schoolzwemmen.


De laatste verbeterslag: de turbocursus Na de uitbreiding van het schoolzwemmen tussen 2002 en 2005 is er aan de vorm van het


zwemmen en ook zelf op hun niveau bezig zijn, hoe meer


de zwemonderwijzer zich bezig kan houden met zijn vak en zo elk kind elke les succeservaringen kan laten opdoen op het eigen niveau. Als alle kinderen zelfstandig bezig zijn met hun eigen onderdeel, kan de zwemonderwijzer zich van instructeur die een vast aantal baantjes in een vaste uitvoeringswijze opgeeft, ontwikkelen tot een zwemlescoach. De lessen worden daarvan niet alleen leuker, maar zeker ook effectiever.


Basiscursus uitzendkrachten Een andere belangrijke stap in het verhogen van de kwaliteit van het schoolzwemmen is de samenwerking met de uitzendorganisatie Randstad geweest. In Amsterdam levert Randstad de meeste uitzendkrachten aan de zwembaden. Binnen het schoolzwemmen zijn ongeveer 22 uitzendkrachten, die dan weer in het ene en dan weer in het andere zwembad werken. Omdat het kenmerk van een uitzendkracht is dat deze bij uiterste nood wordt ingezet, is het logisch dat deze zwemonderwijzers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de ins en outs van het Amsterdamse schoolzwemmen. Om dit te voorkomen worden alle uitzendkrachten geschoold in de algemene kenmerken van het schoolzwemmen in een tweedaagse cursus (met examen). In deze cursus komen de visie, de doelstelling en de doelgroep van het Amsterdamse schoolzwemmen aan de orde. Wat zijn de kenmerken waaraan een goede schoolzwemles voldoet, hoe houd je de administratie van het schoolzwemmen bij en hoe lees je deze en hoe zit het met de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden? De resultaten zijn opzienbarend: uitzendkrachten komen niet meer een groep binnenrollen die


schoolzwemmen niets veranderd. Helaas liep de deelname aan de nacursus, voor de niet


gediplomeerde leerlingen van groep 6, sterk terug. Om te voorkomen dat dit een negatieve invloed zou


krijgen op het diplomabezit van de Amsterdamse jeugd, hebben de stadsdelen de traditionele nacursus in groep 6 vervangen door turbocursussen. Voorafgaand aan het schoolzwemmen in groep 5, kunnen leerlingen die naar groep 5 gaan in de laatste week van de schoolvakantie deelnemen aan een turbocursus watergewenning. Dit zijn 5 dagen van 2 uur cursus. Daarna volgt het jaar schoolzwemmen van groep 5. Heeft de leerling dan geen zwemdiploma gehaald, kan het in de eerste week van de schoolvakantie deelnemen aan de nacursus. Deze bestaat ook uit 5 dagen van 2 uur cursus. Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd voor alle kinderen van groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 zonder zwemdiploma. Bij de turbocursussen hebben de scholen alleen een rol bij het uitnodigen van de leerlingen, daarna is het inschrijven en begeleiden van de leerlingen een taak van de ouders.


Het afgelopen decennium is dus veel geïnvesteerd in de zwemvaardigheid van de Amsterdamse kinderen. Gelukkig heeft dit ook geresulteerd in een hoger percentage van kinderen met een zwemdiploma. Voor kinderen in een waterrijk land als Nederland een noodzakelijk briefje. Daarnaast is Amsterdam recent aangesloten bij het project ‘Waterdicht’ van de VSG. Zo houdt Amsterdam inzicht in de zwemvaardigheid van de jeugd van groep 4 t/m groep 8. Dit alles draagt bij aan de zwemvaardigheid van alle jonge Amsterdammertjes. Een vaardigheid waar ze hun levenlang plezier van zullen hebben.


Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl 33


gewerkt aan betere resultaten


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52