This page contains a Flash digital edition of a book.
De Waarde van Water


De afgelopen weken wordt steeds vaker de vraag gesteld waarom er zoveel zwembaden met sluiting worden bedreigd. Zoals de VSG al voorspelde wordt er blijkbaar behoorlijk gesneden in de kosten voor het beleidsveld sport. De oplossing heb ik niet, ik denk wel dat hernieuwde belangstelling voor ‘De Waarde van Water’ helpt.


Even terug! Is het eigenlijk wel zo logisch om een zwemvoorziening in de gemeentelijke sportbegroting op te nemen? Ik kijk daar toch wel heel anders tegenaan. Een zwembad is een voorziening die midden in de samenleving staat en veel beleidsterreinen bedient. Een zwembad is zeker ook van belang voor onder meer toerisme, WMO, veiligheid, onderwijs, integratie, gezondheidszorg en ouderenbeleid. Zwembaden hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot organisaties waar grote groepen uit de samenleving naar toe komen om zeer uiteenlopende redenen. Het zwembad is vaak veruit de drukst bezochte voorziening in de wijk of gemeente.


Hoe zit het dan met die waarde van water? De Verenigde Naties schrijft dat water de basisvoorwaarde is voor al het leven. Ze geven ook aan dat de vraag naar zoet water toeneemt en die schaarste leidt tot internationale spanningen. Nederland positioneert zich in dit veld nadrukkelijk door bijvoorbeeld onze kroonprins Willem Alexander als ambassadeur naar voren te schuiven. Kunnen we dan iets met deze wetenschap? Jazeker, de waarde van water is hetgeen ook de zwembranche uniek maakt. En natuurlijk is het dan logisch om het grote belang van water in te zien. Misschien moeten we wel collectief World Water Day van de Verenigde Naties omarmen. We weten het allemaal, bewegen in water heeft enorme voordelen. Naast de bekende fysiologische voordelen zoals gewichtloosheid en spierrelaxatie is het psychologisch effect van bewegen in water enorm. Wie wil er nou niet letterlijk en figuurlijk ondergedompeld worden in een warm bad.


Op een congres over bewegen kwam ik in gesprek met een orthopedisch chirurg. Hij stuurt al jaren lang cliënten die behandeld zijn rechtstreeks door naar het zwembad. De redenen zijn: minder medicijngebruik, sneller herstel en geen risico op overbelasting. Dit zijn argumenten die goud waard zijn, we moeten het alleen nog vaker vertellen. Een zwembad is meestal de enige maatschappelijke voorziening die dagelijks van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geopend is en waar continu gepassioneerde vakmensen aanwezig zijn. Het zwembad als loket voor gezond bewegen is daarom geen rare gedachte. Het verbinden van de eerder genoemde beleidslijnen zorgt ervoor dat het zwembad tot in lengte van jaren verankerd blijft in onze samenleving.


Is de herontdekking van de waarde van water dan de oplossing voor de bedreigingen die op ons afkomen? Dat zal niet zo zijn, de oplossing is waarschijnlijk veel complexer. Toch leidt het nadenken over hetgeen ons uniek maakt tot verrassende inzichten. De lokale overheid is ongetwijfeld onder de indruk als duidelijk wordt wat een zwembad echt betekent voor de samenleving.


Wilt u reageren op mijn colum? @ronaldterhoeven Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52