This page contains a Flash digital edition of a book.
Week van het Zwemonderwijs: workshop ErvaringsGericht ZwemOnderwijs


ErvaringsGericht ZwemOnderwijs


Veranderende inzichten over hoe kinderen zich ontwikkelen hebben geleid tot nieuwe vormen van zwemonderwijs. Zo is het ErvaringsGericht ZwemOnderwijs een belangrijk vernieuwings-concept. Het is afgeleid van het wereldwijd verspreide ErvaringsGericht Onderwijs. In Nederland zijn enkele zwembaden al gestart met deze bijzondere vorm van zwemonderwijs.


De uitgangspunten zijn dat kinderen zich met plezier ontwikkelen en dat die ontwikkeling per kind optimaal is. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de initiatieven die kinderen zelf nemen, een rijk ingerichte omgeving en een inlevende dialoog van de zwemleraar. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal waarbij niet het aanbod, maar de manier waarop de kinderen reageren, leidend is. Bij ErvaringsGericht ZwemOnderwijs gaat het erom leerlingen een rijke leeromgeving te bieden met uitdagende materialen en hen de mogelijkheid te geven zelfstandig bezig te zijn. Bij deze vorm van onderwijs krijgt het kind de ruimte. Het kind staat niet in een rij langs het water te wachten, maar werkt samen in een groepje ín het water. De interactie tussen kind en zwemonderwijzer is daarbij van groot belang. Marcel van Herpen is projectleider bij het expertisecentrum ‘Duurzaam opvoeden en ontwikkelen’ en ‘ErvaringsGericht


Onderwijs Nederland’. Van Herpen is als ervaringsdeskunig onderwijsbegeleider één van de grote aanjagers van het ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland. Van Herpen: “Een kind dat zich goed voelt én betrokken is bij wat het doet, leert beter. Daarom is het belangrijk dat een kind begrijpt waarom hij bijvoorbeeld leert watertrappen en dat hij de kans krijgt zelf inzichten te ontwikkelen.”


Tijdens de Week van het Zwemonderwijs is er dit jaar speciale aandacht voor ErvaringsGericht ZwemOnderwijs. Marcel van Herpen is de hoofdspreker tijdens de congresdag op dinsdag 10 mei 2011 dat wordt georganiseerd door NPZ Scholing & Training. Hij geeft ook een workshop waarbij de essentie van ErvaringsGericht ZwemOnderwijs aan bod komt met concrete tips die direct in de praktijk toepasbaar zijn.


Programma congresdag ‘Hoe leer jij Nederland zwemmen?’ Dinsdag 10 mei 2011, Congrescentrum Papendal, Arnhem


09:00 uur Welkom met badge, koffie en appeltaart 10:00 uur Kennis & inspiratie


Opening Welkomstwoord Dagvoorzitter Dieter Möckelmann Interview over veranderingen binnen het zwemonderwijs


10:30 uur ErvaringsGericht ZwemOnderwijs door Marcel van Herpen, Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs & Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen


11:30 uur Ontmoeten & bewegen Koffie, chocolade & zoetigheid. Netwerken op het zwemplein


12:00 uur Workshopronde 1


13:00 uur Broodjes, verse sappen, meeting points. Netwerken op het zwemplein


24 Schrijf je nu in op www.zwemtrots.nl


14:00 uur Workshopronde 2 15:30 uur Middagpauze: thee & zoetigheid. Netwerken op het zwemplein


16:00 uur In gesprek met kinderen door Martine Delfos (bio-psycholoog, psychotherapeut, taal- en letterkundige/publiciste)


16:45 uur Catwalk for Water


17:00 uur Feestelijke uitreiking Award ‘Zwemonderwijzer van het Jaar 2011’ georganiseerd door ZwembadBranche in samenwerking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en FNV Abvakabo. De award wordt uitgereikt door Olympisch medaillewinnaar Johan Kenkhuis


17:30 uur Napraten & lekkere hap. Borreltijd en walking dinner 20:00 uur Tot ziens en graag tot volgend jaar!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52