This page contains a Flash digital edition of a book.
Fysiek en sociaal Van Eijk is gespecialiseerd in vastgoed-, contracten- en aansprakelijkheidsrecht en geeft advies aan zwembaden, sportbedrijven, sportbonden en bijvoorbeeld de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Daarnaast is hij onder meer huisadvocaat van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Marxman Advocaten maakt deel uit van het Legal Network van VSG en verzorgt alle adviezen voor VSG in de regio oost. “We hebben veel ervaring met het opstellen van protocollen in de sportbranche”, zegt Van Eijk. “Ik was zelf bijvoorbeeld betrokken bij het protocol Verhuur sportaccommodaties. Dit bevat het model algemene voorwaarden voor de verhuur van zwembaden. Mijn collega heeft zich bezig gehouden met het protocol Veiligheid Schoolzwemmen.” Zeker met dit laatste protocol heeft de gedragscode sociale veiligheid een directe relatie. Van Eijk: “Bij het protocol voor schoolzwemmen ligt de focus meer op de fysieke veiligheid: hoe voorkom je dat een kind zich bezeert of zelfs verdrinkt en hoe zijn daarbij de verantwoordelijkheden verdeeld tussen zweminstructeur, zwembad en schoolleiding?” In dit protocol is minder aandacht voor sociale veiligheid. “Het protocol schoolzwemmen en de nieuwe gedragscode vullen elkaar dus aan”, aldus Van Eijk. “Ik kan me ook voorstellen dat beide documenten in de toekomst geïntegreerd worden.”


Vertrouwen De gedragscode is opgesteld door de zwembranche. Van Eijk’s rol is relatief beperkt: “Terecht. Een gedragscode beklijft alleen als hij gedragen wordt door de branche. Daarom is het belangrijk dat de betrokkenen invloed hebben op de inhoud en de terminologie. Ik bekijk nu of alles juridisch goed geformuleerd is, terwijl ik dus de terminologie grotendeels in stand houd.” Naast een logische stap in de zorg voor de bezoekers van zwembaden, is de gedragscode ook een reactie op de zaak Benno L., die jonge kinderen seksueel misbruikte tijdens de zwemles. De gedragscode is echter breed geformuleerd. Het gaat niet alleen om seksuele intimidatie, maar om álle gedragingen die de integriteit van een kind of ouder tijdens de zwemles aantasten. Van Eijk: “Denk daarbij bijvoorbeeld aan discriminatie op grond van huidskleur of geslacht. Deze gedragscode heeft een belangrijke signaalfunctie. Dat de zwembranche zelf actie onderneemt, draagt bij aan het herstellen van het vertrouwen in de branche. Daarnaast beschermt de


gedragscode de zwembadmedewerker, die ook kwetsbaar is en die naar aanleiding van de media-aandacht misschien onzeker is over wat nog wel en wat niet kan. De gedragscode kan hier duidelijkheid over verschaffen.”


Expliciet Waar let Van Eijk op bij het evalueren van de gedragscode? “Heel belangrijk zijn de definities. Duidelijk moet worden waar de grens ligt tussen ongewenst en geoorloofd gedrag. In de gedragscode staat bijvoorbeeld dat lichamelijk contact dat als seksueel, intimiderend of agressief kan worden ervaren, niet is toegestaan. Maar in de gedragscode is ook omschreven dat lichamelijk contact soms wel is toegestaan is als dat functioneel is, om een kind iets te leren of om andere redenen. Je moet een kind uiteraard wel eerste hulp kunnen verlenen in geval van een levensbedreigende situatie.” Naast de precieze juridische formulering is de werkbaarheid van de gedragscode belangrijk. “De medewerkers van het zwembad moeten zich erin kunnen vinden, anders belandt de code in een laatje.”


Beroepscode In eerste instantie is de Gedragscode Zwembranche vrijblijvend. Het Nationaal Platform Zwembaden l NRZ hoopt dat de gedragscode in de toekomst een vanzelfsprekendheid wordt voor alle aanbieders van zwemles die werken met het Nationaal Zwemdiploma. “Het zou mooi zijn als de gedragscode uiteindelijk een beroepscode wordt, zoals ook artsen die hebben”, aldus Van Eijk. “Zwembaden zouden van hun instructeurs kunnen eisen dat ze de code onderschrijven en hetzelfde geldt voor zwembaden die hun accommodatie verhuren aan particuliere instructeurs.” En dat hoeft helemaal niet vervelend te zijn. “Een goede gedragscode, opgesteld in begrijpelijke taal, is verhelderend voor de zwembadmedewerkers en beschermt hen ook. Het verkleint het risico dat zij onterecht op bepaald gedrag worden aangesproken.”


De Gedragscode Zwembranche wordt eind mei ter besluitvorming aan het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voorgelegd. Tijdens de Congresdag van de Week van het Zwemonderwijs op 10 mei is er uitgebreid aandacht voor de gedragscode.


Schrijf je nu in op www.zwemtrots.nl 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52