This page contains a Flash digital edition of a book.
vertrouwen uit. Ouders en kinderen voelen dat aan. Communicatie is dus ook: het gevoel hebben een onderdeel te zijn van een team.” Kijk daarom vooral ook naar wat er wél is, raadt Van den Enden aan. “Het is lastig als een ouder steeds met opmerkingen komt. Maar je kunt ook concluderen dat dit een heel betrokken vader of moeder is. Deze persoon slaat door en je mag hem of haar begrenzen”, vindt Van den Enden. “Maar zie ook de positieve kant. Kijk altijd naar wat iemand wel goed doet, of het nu om een kind of een ouder gaat en erken dit. Dan is het leuk om bij elkaar te komen en iets te leren.”


Erbij horen Er is steeds meer aandacht voor communicatie, en niet alleen in de zwembranche, merkt Van den Enden. “Als je echte aandacht besteedt aan mensen, dan trek je klanten aan. Steeds meer bedrijven krijgen dat door. Zeker in een tijd waarin minder geld beschikbaar is, kun je je onderscheiden door enthousiasme, een warm welkom en mensen het gevoel te geven dat ze ergens bij horen. Dat brengt ons terug bij de uitspraak van de docent in het citaat hiervoor: besteed tijd aan iemand, op alle niveaus. Zo creëer je een situatie waarin een kind zich goed voelt en kan leren. Dan gaat vervolgens ook de tamtam lopen en weten mensen: bij deze club krijgt mijn kind goed les en ze vindt het nog leuk ook.”


In opdracht van Endurance verzorgt John van den Enden een workshop effectief communiceren tijdens de Week van het Zwemonderwijs. Zelf ervaren wat effectief communiceren inhoudt en wat wel en niet werkt, staan daarbij centraal. Tijdens de workshop zal er veel worden geoefend en laat Van den Enden de deelnemers beleven dat het anders kan.


Schrijf je nu in op www.zwemtrots.nl 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52