This page contains a Flash digital edition of a book.
Week van het Zwemonderwijs: workshop effectief communiceren


Plezier in leren door effectieve communicatie


Doe je het alleen of samen? Dat verschil kun je maken met communicatie. Als je samenwerkt met collega’s en klanten ontstaat een sfeer waarin verbindingen kunnen worden gelegd en mogelijkheden worden gecreëerd om doelen te bereiken. Je kunt daadwerkelijk iets van elkaar leren. “Maar focus daarbij dan wel vooral op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden”, zo benadrukt John van den Enden, Zelfstandig trainer.


“Ik kan goed rekenen en ik kan het ook goed op anderen overbrengen. Vroeger dacht ik dat dat het enige was dat ik moest doen. Nu onderwijs ik de kinderen, niet het vak rekenen. (…) Het kind dat me dit pas echt heeft leren inzien, is Eddie. Ik vroeg hem op een dag waarom hij dacht dat hij het dit schooljaar zoveel beter doet dan het vorige. Zijn antwoord was een onderbouwing van mijn nieuwe benadering. ‘Dat komt omdat ik mezelf aardiger vind als ik bij u ben’, zei hij.”


Bovenstaand citaat komt uit het boek ‘Man the Manipulator’ van psycholoog Everett Shostrom. John van den Enden begrijpt precies wat hij daarmee bedoelt. “Iedereen communiceert, iedereen is ervaringsdeskundige”, aldus Van den Enden. “Maar effectief communiceren, dat is iets anders.” Tijdens een workshop nodigt Van den Enden mensen bijvoorbeeld uit om goed te kijken: hoe zit die man erbij? En welk effect heeft dat op mijn mening over hem? Geloof ik hem als hij zegt dat ik het goed doe, terwijl hij ondertussen naar buiten kijkt? “Het begint ermee dat je je bewust bent van de signalen waarop je zelf je oordeel baseert. En die signalen bestaan niet alleen uit wat iemand zegt, maar ook uit bijvoorbeeld de intonatie, lichaamshouding, de afstand die iemand neemt. Als je je realiseert welk effect al deze non-verbale signalen op jou hebben, realiseer je je ook dat jij zelf non-verbaal communiceert. Oftewel: verbeter de wereld, begin bij je eigen non- verbale communicatie.”


Onder de zeespiegel Van den Enden werkt al een hele tijd samen met trainingsbureau Endurance. Hij heeft in dit kader al veel communicatietrainingen en workshops verzorgd voor sportverenigingen en zwembedrijven. De tuinderszoon die de zaak van zijn vader zou overnemen, maar geen groene vingers bleek te hebben, benadrukt dat ‘mensen’ zijn specialiteit zijn. “Voor effectieve communicatie is het vakgebied


20 Schrijf je nu in op www.zwemtrots.nl


waarin mensen werken eigenlijk bijzaak. De wetten zijn behoorlijk universeel.” Om uit te leggen hoe communicatie werkt, gebruikt Van den Enden soms het beeld van een ijsberg. Die ijsberg staat voor de verschillende niveaus die communicatie kent. Het zakelijke niveau is duidelijk zichtbaar, want het bevindt zich boven water. Het persoonlijke niveau is echter vaak verborgen onder de zeespiegel. Om een gezamenlijk doel te bereiken moet zowel het zakelijke niveau (feiten, kennis, procedures) als het persoonlijke niveau (wederzijdse gevoelens, maar ook je stemming op een bepaald moment) aandacht krijgen. Maar in de praktijk wordt vooral ‘boven water’ gecommuniceerd. Dat is jammer volgens Van den Enden. “Dan bereik je je doel niet. Want de richting waarin de ijsberg drijft, wordt vooral bepaald door de stroming onder water.”


Ballon Neem bijvoorbeeld de volgende situatie waarin het niet goed gaat. Een moeder staat langs de kant terwijl haar zoon de schoolslag onder de knie probeert te krijgen. De moeder vindt dat de zweminstructeur haar zoon afsnauwt. De zweminstructeur zelf denkt dat hij gewoon duidelijk is. Als de moeder vervolgens geëmotioneerd naar hem toe komt en hij in de verdediging schiet, gaat het mis. Volgens Van den Enden is het in dit geval beter eerst te luisteren. “Neem de tijd. Laat haar, binnen bepaalde grenzen, haar ‘emotionele ballon’ legen. Als de emoties geuit zijn en jij ernaar geluisterd hebt, kun je jouw verhaal ernaast te zetten. Blijf je vervolgens richten op jullie gezamenlijke belang: het kind goed en met plezier leren zwemmen.” De basis van goede communicatie ligt in het feit dat je stevig in je schoenen staat, gestructureerd en betrokken bent en rekening houdt met iemands emotie. Dit is natuurlijker makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kun je het wel degelijk oefenen volgens Van den Enden. “Maar deze eigenschappen groeien ook in teamverband. Een team dat elkaar steunt en dat af en toe elkaars kwaliteiten bevestigt, straalt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52