This page contains a Flash digital edition of a book.
Bijproducten die ontstaan in het behandelingsproces van het zwemwater. Dat wordt op dit moment als oorzaak gezien van de huidklachten bij bezoekers en medewerkers van zwembad De Kwakel in Utrecht. In afwachting van definitieve uitkomsten van het onderzoek blijft het bad tot nader order gesloten voor het publiek. Wel wordt het proefzwemmen de komende tijd uitgebreid, om te kijken wat er gebeurt als het zwemwater intensiever wordt gebruikt. De gemeente Utrecht zit met de kwestie in haar maag, zegt woordvoerster Sylvia Borgman. ‘’Dit is een heel vervelende situatie voor iedereen die gebruik maakt van het zwembad. Voor de bezoekers, schoolzwemmers, leszwemmers, aquasporters en zeker ook voor de verenigingen.’’


De problemen in De Kwakel slepen zich ondertussen al een halfjaar voort. Medio november 2010 werd het bad gesloten, vanwege huidklachten bij bezoekers en medewerkers. De klachten liepen uiteen van een rode huid, tot bultjes en jeuk. Direct na de eerste klachten is de gemeente, samen met de provincie als toezichthouder, met het onderzoek gestart. Zowel de installaties, waterkwaliteit als luchtkwaliteit werden geïnspecteerd. Ook vond medisch onderzoek bij betrokkenen plaats. De eerste testen gaven een licht verhoogde hoeveelheid bacteriën in de luchtbehandelingskasten aan. Deze kasten werden gereinigd, hoewel ze niet de oorzaak van de huidirritaties konden zijn. Ook onderdelen van de zwembadfilters werden vervangen. Bij vervolgonderzoek werd bovendien een afwijking geconstateerd in de hoeveelheid kalk in het water. Ook dit werd aangepast. Na de aanpassingen was er opnieuw een proefduik, waarbij drie van de tien personen andermaal huidklachten kregen. De irritatie was mild en verdween snel. Bij een nieuwe groep proefzwemmers van acht personen kreeg niemand klachten. Voor de gemeente destijds voldoende reden om het bad, op 7 januari, te heropenen. Borgman


spreekt van een weloverwogen besluit. “Hoewel er geen duidelijke medische verklaring voor de huidklachten was, hadden we op dat moment geen reden meer om het zwembad dicht te houden.’’


Proefduiken De heropening was geen succes. Al snel klaagden medewerkers en bezoekers opnieuw over huidklachten. Circa tien procent van de gasten kreeg bovendien klachten die erger leken dan in november. Op 14 januari volgde een nieuwe sluiting, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Een uitgebreid team met deskundigen op technisch en medisch gebied houdt zich inmiddels met de kwestie bezig. In de tweede helft van januari en de eerste helft van februari zijn de zwemwaterinstallaties aangepast en zijn er aanvullende laboratoriumtests uitgevoerd. De uitkomsten daarvan vormden de basis voor proefzwemmen op 28 februari en 8 maart. Dit gebeurde onder medische begeleiding. Hierbij zijn onderdelen van de zwembadinstallatie op verschillende manieren ingesteld, om te kijken welke invloed dit heeft op het zwemwater. Bij beide proefduiken deden 17 personen mee. Bij de duik van 8 maart was er nog slechts 1 huidklacht, in het recreatiebad. In


de andere baden werden geen klachten meer vastgesteld. Een definitieve conclusie kon volgens Borgman niet worden getrokken. “Wel geven de resultaten van het proefzwemmen aan, dat er in het behandelingsproces van het zwemwater bijproducten ontstaan die de irritatieklachten veroorzaken. Dit zijn we nog nader aan het onderzoeken.’’


Kostenpost Om meer informatie te verzamelen, werd het proefzwemmen in De Kwakel de voorbije weken uitgebreid. Verschillende zwemverenigingen doen op vrijwillige basis mee. Ook een deel van de aqua-sporters gaat inmiddels weer het bad in. Alle activiteiten worden gehouden in overleg met betrokken partijen als Provincie en GG&GD. Het personeel van De Kwakel begeleidt ondertussen activiteiten die, in afwachting van een definitieve oplossing, naar andere Utrechtse zwembaden zijn verplaatst. Over de kwestie zijn uiteraard ook raadsvragen gesteld. De sluiting van het zwembad is voor de gemeente een hoge kostenpost. Het gaat op dit moment om een bedrag dat de honderdduizend euro ruim overschrijdt. De gemeente is hiervoor niet verzekerd, waardoor het college binnen de begroting op zoek moet naar een oplossing.


Dit thema is ook een onderwerp van discussie in onze groep op LinkedIn. Er is al een aantal suggesties en oplossingen aangedragen. Heeft u tips of ideeën die kunnen leiden tot de oplossing van dit mysterie? Plaats uw reactie in onze groep.


Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52