This page contains a Flash digital edition of a book.
onderzoek te doen naar de effectiviteit van die beestjes’, aldus De Block. Van de watervlo heeft men veel profijt en het gevaar op blauwalg wordt ook op een eenvoudige manier aangepakt zo laat Ivo de Block weten. ‘Zodra de zon een beetje zijn werk doet en de temperatuur van het water oploopt tot boven de 20 graden moeten we de pomp van de bron aanzetten. Hierdoor loopt de temperatuur niet teveel op en heeft de blauwalg geen kans van slagen. De temperatuur en de visuele staat van het water is eigenlijk de enige controle die wij meerdere keren per dag moeten houden. Verder reguleert het badwater zichzelf.’ Voor het overschot aan water heeft men ook een eenvoudige oplossing. Doordat er geen chemicaliën aan het water worden toegevoegd, kan het direct op de aangrenzende sloot worden geloosd. Zo simpel kan het dus ook zijn, water zuiveren met vlooien en overschot probleemloos lozen in het oppervlaktewater.


Met dank aan vrijwilligers Het bad is net als vele andere openluchtbaden open van half mei tot eind augustus. Dagelijks kan men er dan van 13.00 tot 17.00 zwemmen en in de schoolvakanties ook nog eens van 19.00 tot 21.00. Tussen 17.00 en 19.00 is het bad gesloten, dan moet er immers worden gegeten. Op topdagen komen er 400 bezoekers die zich in het water vermaken of aangenaam vertoeven op de omliggende speelweiden. Op zulke dagen moeten alle vrijwilligers flink aan de bak. Ivo de Block licht met trots toe hoe het bad draait op deze vrijwilligers. ‘Op twee betaalde badmeesters na, wordt het gehele bad gerund door vrijwilligers. De badmeesters worden ‘geleend’ van zwembad den Kriek uit Breezand en zijn eigenlijk de enigen die op de loonlijst staan. De kosten van het bad worden gedekt door een subsidie vanuit de gemeente, de


kaartverkoop en de donateurs.’ De kosten voor het onderhoud aan het bad vallen gelukkig mee. Door de unieke toepassing van de bron en de mooie manier van zuivering is er, behalve een pomp die het water uit de bron oppompt, geen technische installatie aanwezig. Uiteraard moeten er eens in de zoveel tijd wel grote investeringen worden gedaan. De betonrand en de sanitaire ruimtes zijn dit jaar gerenoveerd en dat drukte aanzienlijk op het budget. In de nabije toekomst staat het onderhoud van het bad op het programma en de investering in speeltoestellen. Daarnaast geeft De Block ook wel aan dat ook zij creatiever om moeten gaan met de middelen. ‘De subsidiegelden worden elk jaar minder waardoor wij genoodzaakt zijn om op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen.’


Met de tijd mee Het aantrekken van voldoende bezoekers blijft daarin toch nog altijd een belangrijke. Daar doe je het als bad immers voor. Gedurende de zomermaanden worden er dan ook diverse activiteiten georganiseerd om publiek naar het zwembad te trekken. Zo is er de zwemvierdaagse en vindt ook het WK, wat hier staat voor Wieringerwaardse Kampioenschappen, Bommetje plaats. Toch merkt De Block op dat je meer moet doen om zwemmers naar het bad te halen. ‘Wij delen op alle scholen en sportverenigingen in de regio vrijkaartjes uit en kijken of er behoefte is aan zwemles tijdens de zomervakantie. Afgelopen jaar is ook voor het eerst meegedaan aan de nieuwjaarsduik.’ Daarnaast maakt ook het openluchtbad Wieringerwaard dit seizoen gebruik van nieuwe media zoals Twitter en Hyves. ‘Het is één van de speerpunten van het bestuur. Al is het bad afkomstig uit 1938, ook wij moeten natuurlijk gewoon met onze tijd meegaan.’


Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52