This page contains a Flash digital edition of a book.
ZZP ZZP in de corporatiesector


ZZP’ers kunnen een uitstekende toevoeging vormen voor woningcorporaties. Ze zijn immers flexibel inzetbaar, zeer kundig en hebben veel ervaring op hun specifieke vakgebied. Omdat ze voor meerdere verschillende organisaties hebben gewerkt, hebben ze vaak veel meer ervaring dan een gewone werknemer. Bovendien zijn ze vaak heel gedreven, omdat ze het beste uit zichzelf wil- len halen bij elke opdracht.


U kunt ZZP’ers inhuren voor projecten van een paar uur tot een paar maanden of zelfs jaren. Daarbij zit u aan veel minder regels gebonden


dan bij het aannemen van vast personeel: u hoeft geen loonheffingen af te dragen, hoeft geen vakantiedagen of dertiende maand uit te betalen en zit niet vast aan een lastig ontslagrecht. In plaats daarvan spreekt u met de ZZP’er een over- eenkomst af, waar alle details over de opdracht instaan. Bron: www.zzpnodig.nl


Op deze pagina’s vindt u presentaties van enkele ZZP’ers die actief zijn in de corporatiesector.


Bakker Informatiemanagement & Consultancy Persoonsprofiel


Advies Adviesbureau


Implementatieondersteuning en softwareacceptatie Specialisatie


Ik ben u behulpzaam bij het inrichten van de organi- satie rondom informatievoorziening. Van geoptima- liseerde processen tot de gewenste (management) informatie. Er is hierbij altijd sprake van twee verschil- lende perspectieven; de informatievraag aan de ene kant en het aanbod van ICT aan de andere kant, ook wel Business-IT alignment genoemd. BIM-C kan al deze werkzaamheden zowel op project- als op interim basis voor u uitvoeren.


Referenties


Als startend ondernemer staan hier nu nog geen re- ferenties. Maar wellicht staat in de volgende uitgave ook uw organisatie op deze plek.


A4InForm Adviesbureau


Implementatieondersteuning en softwareacceptatie


Specialisatie A4InForm heeft uitgebreid ervaring met het optima- liseren en vastleggen van de bedrijfsprocessen, maar vooral het zorgen dat de nieuwe werkwijze wordt geadopteerd en oude gewoonten worden afgeleerd. Daarnaast hebben meer klanten gebruik gemaakt van de ondersteuning bij de selectie van hun informatie- systeem, evenals het projectmanagement bij de im- plementatie ervan. De werkwijze is vooral gericht op het betrekken van alle partijen en op samenwerken.


Referenties


Bij diverse klanten zijn opdrachten van verschillende aard uitgevoerd. Een overzicht vindt u op de website www.a4inform.nl


Persoonsprofiel


Ruud van Aalst heeft 35 jaar ervaring met ICT in de volkshuisvesting. Veranderkundig advies op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en automatisering, zowel technisch, organisatorisch als sociaal-emotioneel. Bruggenbouwer, gericht op samenwerking, kwaliteit en efficiëntie.


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds: Samenwerkingsovereenkomsten:


Postadres


Postbus 2376, 8203 AJ Lelystad T 023-3020202 W www.a4inform.nl E info@a4inform.nl


25 1975 Gijswijt Advies - Schaaij Advies - Sensus - Pallas Athena


Improving-IT Advies


Adviesbureau


Detachering voor ICT-management, projectmanage- ment en -leiding


Implementatieondersteuning en softwareacceptatie


Specialisatie Improving-IT heeft een jarenlange ervaring in de corporatiewereld. Op het snijvlak van organisatie en ICT-ondersteuning adviseren we over een optimale inzet van ICT en facilitaire diensten in verschillende branches en speciaal in de corporatiewereld. Naast advisering bieden wij interim-management, projectmanagement en -leiding, professionalisering en kwaliteitsverbetering en als nieuwste dienst ICT- mediation bij geschillen en conflicten.


Ruud van Aalst Referenties


Binnen de corporatiesector, overheid en bedrijfsleven voeren wij projecten uit waaronder heroverweging


Uitgangspunt om te starten met BIM-C is de grote kennis van de woningcorporatiebranche opgedaan in diverse functies bij woningcorporaties. Dit, gecombi- neerd met uitgebreide kennis van de mogelijkheden van ICT, processen en organisaties, is kenmerkend voor BIM-C.


Actief in corporatiemarkt sinds: Postadres


De Hoefslag 20, 8252 GD Dronten T 06-12074723 W www.bim-c.nl E info@bim-c.nl


December 2010


ZZP


Edo Bakker


van het primair systeem, professionalisering van de ict-organisatie en diverse kwaliteitsverbeteringen.


Persoonsprofiel Improving-IT heeft ruime ervaring binnen woning- corporaties op specifieke bedrijfsonderdelen en op bestuurlijk niveau en is optimaal in staat te commu- niceren met verschillende niveaus in de organisatie. Wij helpen u graag vooruit: uw probleem is onze uitdaging. Wij laten ICT voor u werken.


Actief in corporatiemarkt sinds: Postadres


Keizersmantel 28, 7826 GK Emmen T 06 51 85 91 14 W www.improving-it.nl E r.haak@improving-it.nl


1992 in dienst van corporatie en sinds 2008 als zelfstandig adviseur.


Ruud Haak


174


CorporatieGids 2011


CorporatieGids 2011


175


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91