This page contains a Flash digital edition of a book.
Sensus-methode®


Procesmanagement


Sensus-methode Advies


Adviesbureau


Specialisatie Processen vormen voor ons de basis bij het aanpak- ken van veranderingen en kwaliteitsverbetering bin- nen woningcorporaties. Processen hebben het unieke karakter dat ze meetbaar zijn en bovendien worden taken en verantwoordelijkheden voor iedereen inzich- telijk. Deze twee facetten zijn de kern waar het om draait. Om de kwaliteit te verbeteren of veranderin- gen te realiseren is het van belang dat de processen binnen de corporatie op orde zijn. Zo blijft er meer tijd over voor het eigenlijke werk: dienstverlening aan de klant.


Referenties Processen doelgericht inzetten!


Ook het gevoel dat het beschrijven van processen een doel op zich is geworden? En dat beschrijven niet betekent dat zaken automatisch verbeteren? Het succes van procesmanagement ligt vooral in de implementatie én draagvlak binnen de organisatie. De Sensus-methode®


levert u het volgende op:


• Effectief gestroomlijnde processen • Waarborging kwaliteitsdenken • Klantgericht werken • Dynamisch kwaliteitsbeheer • Verbetering communicatie • Koppeling mogelijk met uw IT-systemen


Maak kennis met ons op: www.woningcorporatie-processen.nl


Enkele voorbeelden van woningcorporaties zijn: Het Gooi en Omstreken, SallandWonen, Haagwonen, Nijestee en Arcade. Een actueel overzicht vindt u op: www.woningcorporatie-processen.nl.


Toekomstvisie


Efficiënte bedrijfsvoering krijgt mede dankzij de crisis een hoge prioriteit. Dit is vooral belangrijk om de kosten te beheersen. Met behulp van procesmanage- ment kan een woningcorporatie gericht verbeteren. Thema's hierbij zijn risicomanagement, inrichting van primaire systemen en kostenbeheersing.


Advies Bedrijfsprofiel


De Sensus-methode heeft een unieke aanpak ontwik- keld om inzicht te geven in processen van woningcor- poraties. Onze consultants zijn gespecialiseerd in het begeleiden van corporaties als het gaat om inhoud geven aan actuele onderwerpen en het oplossen van specifieke problemen met procesmanagement.


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds: Samenwerkingsovereenkomsten:


Bezoekadres


Bolensteinsestraat 32, Maarssen Postadres


Schippersgracht 14, 3603 BC Maarssen T 088-8887777 W www.sensus-methode.nl E info@sensus-methode.nl


18 70


2000 QPlusO - SG|automatisering - Itris


Schippersgracht 14 3603 BC Maarssen


t :: +31 (0)88 888 7777 e :: info@sensus-methode.nl w :: www.sensus-methode.nl


CorporatieGids 2011 169


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91