This page contains a Flash digital edition of a book.
Advies


Novius Advies


Adviesbureau


Novius is een klantgedreven adviesbureau die haar opdrachtgevers in staat stelt effi ciënter, marktgerichter en fl exibeler te opereren. Wij zijn sterk in het verbeteren en innoveren van uw bedrijfsinrichting en informatievoorziening, zodat deze perfect blijven aansluiten op uw business-strategie. ‘Juist bij doorbraak- en omslagmomenten in de markt, branche of bedrijf, weet Novius complexiteit te vertalen in concrete veranderingstrajecten en deze succesvol te realiseren’


Adviesgroep Novius


laat strategie werken


Onze dienstverlening Om bij te blijven in de steeds veranderende markt- omgeving, zijn woningcorporaties genoodzaakt om regelmatig de bedrijfsvoering aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Novius biedt in dit complexe en uitdagende werkveld profes- sionals aan die met lef en creativiteit niet alleen de beoogde samenhangende bedrijfsinrichting ontwerpen, maar ook de hieruit voortvloeiende verandering in organisatie en informatievoor- ziening tot stand brengen. Waar nodig en nut- tig worden innovatieve businessmodellen en ICT ingezet. Adviseren èn implementeren, inhoud èn proces. Consultants en projectmanagers die creativiteit in de organisatie losmaken, energie mobiliseren en intensief met de betrokkenen samenwerken zodat veranderingen eff ect hebben, gedragen worden en geborgd zijn.


Adviesgroep Novius Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek


0343 760 076 hrobaard@novius.nl www.novius.nl


Detachering van managers bedrijfsvoering, informatiemanagers en ICT managers Implementatieondersteuning en softwareacceptatie


Specialisatie Wij helpen organisaties bij het opstellen van de veranderagenda (roadmap), het formuleren en reali- seren van ICT & organisatiebeleid en het ontwerpen en implementeren van de oplossing (specificatie, selectie, verandermanagement en beheer). Daarbij combineert Novius in haar dienstverlening nieuwe or- ganisatie concepten en ICT-mogelijkheden. Er wordt een creatieve aanpak gehanteerd waarin de mensen, de organisatie en haar doelstellingen centraal staan. Novius gebruikt hierbij zelf ontworpen proces- en besturingsmodellen conform CORA, specifiek ontwikkeld voor corporaties.


Referenties Onze referenties kunt u vinden op onze website: www.novius.nl. Enkele voorbeelden zijn: Woonbron, Kristal, Futura, Bouwfonds, Rabo vastgoed groep, Achmea, Aegon, Gemeente Amersfoort, GVB Amsterdam.


Toekomstvisie


Maatschappelijke ontwikkelingen vereisen transpa- rante en toegankelijke dienstverlening van corpora- ties. Klanten weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen. Dit vergt ontsluiting van de processen richting klanten, leveranciers en ketenpartners via nieuwe media. Om dit succesvol te realiseren dienen business en ICT veranderingen naadloos op elkaar aan te sluiten. Business Informatie Planning, werken onder architectuur en projectmatig werken zijn onmisbaar om de corporatiedoelstellingen stapsgewijs te behalen.


Bedrijfsprofiel


Novius is een in 1992 opgericht adviesbureau met inhoudelijk gedreven consultants, architecten en projectmanagers. De uitdaging voor Novianen is opdrachtgevers efficiënter, marktgerichter en flexibeler te laten opereren door in nauwe samen- werking blijvende verbeteringen in hun bedrijfsvoe- ring aan te brengen. Wij doen dat door vanuit visie, vakbekwaamheid en uitgebreide opdrachtervaring de bedrijfsinrichting om te zetten naar een business strategie ondersteunende, samenhangende operatie, die optimaal gebruikmaakt van ICT-mogelijkheden. Meer dan 70 Novius professionals voeren dagelijks samen met directies, lijnmanagers, informatie /ICT deskundigen en afdelingsmedewerkers opdrachten uit bij onze klanten.


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds:


Bezoekadres Langbroekerdijk A 121 B, Langbroek Postadres Langbroekerdijk A 121 B, 3947 BG Langbroek T 0343-760076 W www.novius.nl E hrobaard@novius.nl


70 6


2006


CorporatieGids 2011


163


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91