This page contains a Flash digital edition of a book.
Advies


BDO Advies


Adviesbureau Detachering


Implementatieondersteuning en softwareacceptatie Specialisatie


Onderwerpen: accountancy, fiscaal, governance, risicomanagement, compliance, informatiebeveiliging en privacy, ERP systemen, IT / informatie architectuur, selectie IT systemen, implementatieprojecten, soft- warecertificering, fusiebegeleiding, veranderprojec- ten, interne beheersing, horizontaal toezicht, interim management en recruitment.


Referenties Recente IT projecten van BDO zijn een IT audit op een implementatie van SAP. System audits op SAP, Omega, Pharos, Itris viewpoint en Empire. In 2010 diverse privacy scans uitgevoerd.


Toekomstvisie Woningcorporaties opereren in een continu verande- rende omgeving. Dit vereist alert optreden van perso- neel, bestuurders en toezichthouders. Hiervoor is een gedegen multicompliant intern beheersingssysteem noodzakelijk. IT dient te faciliteren en de betrouw- baarheid van informatie aantoonbaar te maken. Nieuwe IT ontwikkelingen bieden kansen.


Bedrijfsprofiel


BDO is de 5e accountants- adviesorganisatie in Ne- derland en heeft haar kennis en ervaring al tientallen jaren gebundeld in de BDO Branchegroep Woning- corporaties. Deze is multidisciplinair ingericht en werkt sterk oplossingsgericht met een optimale inzet van de diverse beschikbare deskundigen.


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds:


Bezoekadres


Winthontlaan 2, Utrecht Postadres


Postbus 4053, 3502 HB Utrecht T 088 - 2364800 W www.bdo.nl/woningcorporaties E woningcorporaties@bdo.nl


2000 105


1990


Roland van Hecke Partner


Ruud Kerssens Senior Manager Information Technology


Alfred Colenbrander IT Auditor


CorporatieGids 2011


157


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91